AAU Håndbogen

Sprogpolitik på samfundsvidenskabelige hjemmesider

Publiceret: 10.11.2017 (Sidst ændret: 06.02.2018)

Print som pdf

Indhold

Samfundsvidenskabelige hjemmesider omfatter:

 • Hjemmeside for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Hjemmesider for de samfundsvidenskabelige institutter
 • Hjemmesider for de samfundsvidenskabelige skoler
 • Hjemmesider for de samfundsvidenskabelige forskningsgrupper/-centre
 • Hjemmesider for de samfundsvidenskabelige uddannelser
 • Hjemmeside for HUMSAMF Fakultetskontor

DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET OG HUMSAMF FAKULTETSKONTOR

Nedenstående indhold på hjemmesiderne skal minimum være på engelsk:

 • Beskrivelse af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og andre overordnede tekster
 • Strategier og handleplaner
 • Link til forskningsgrupper
 • Link til ph.d.-skolen
 • Link til engelsksprogede uddannelser og specialiseringer
 • Studieordninger for engelsksprogede uddannelser og specialiseringer
 • Studieadministrative regler og vejledninger for studerende
 • Regler, procedurer og retningslinjer for ansatte
 • Nyheder og arrangementer af interesse for udlandet
 • Kontaktoplysninger

Fakultetskontoret har ansvar for vedligehold.

DEN SAMFUNDSVIDENSKABELIGE PH.D.-SKOLE

Nedenstående indhold på hjemmesiden skal minimum være på engelsk:

 • Beskrivelse af Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole og andre overordnede tekster
 • Beskrivelse af ph.d.-programmer
 • Beskrivelse af engelsksprogede ph.d.-kurser
 • Regler, procedurer og retningslinjer for ph.d.-studerende/-vejledere
 • Kontaktoplysninger

Ph.d.-skolen har ansvar for vedligehold.

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE INSTITUTTER

Nedenstående indhold på hjemmesiderne skal minimum være på engelsk:

 • Beskrivelse af instituttet og andre overordnede tekster
 • Strategier og handleplaner
 • Link til forskningsgrupper
 • Link til ph.d.-programmer og ph.d.-skolen
 • Link til engelsksprogede uddannelser og specialiseringer
 • Regler, procedurer og retningslinjer for ansatte og link til fakultetets regler, procedurer og ret-ningslinjer for ansatte
 • Nyheder og arrangementer af interesse for udlandet
 • Kontaktoplysninger

Instituttet har ansvar for vedligehold.

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FORSKNINGSGRUPPER/-CENTRE/-NETVÆRK MM.

Nedenstående indhold på hjemmesiderne skal minimum være på engelsk:

 • Beskrivelse af forskningsgruppe/-center/-netværk
 • Kontaktoplysninger

Instituttet har ansvar for vedligehold.

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE SKOLER

Nedenstående indhold på hjemmesiderne skal minimum være på engelsk:

 • Link til engelsksprogede uddannelser og specialiseringer
 • Kontaktoplysninger

Skolen har ansvar for vedligehold.

SAMFUNDSVIDENSKABELIGE UDDANNELSER, ENGELSKSPROGEDE

Nedenstående indhold på hjemmesiderne skal minimum være på engelsk:

 • Beskrivelse af fagligt indhold
 • Optagelse og adgangskrav
 • Jobmuligheder
 • Studievejledning
 • Link til Moodle
 • Link til studieordning
 • Studieadministrative regler og vejledninger for studerende og link til fakultetets studieadmini-strative regler og vejledninger for studerende
 • Kontaktoplysninger

Studienævnet har ansvar for vedligehold.

GeNErelt

Når der linkes til andre interne websider og online dokumenter, skal sikres, at disse sider er på engelsk. Hvis siderne, der skal linkes til, ikke findes på engelsk, kontaktes den ansvarlige jf. ovenstående, som sørger for oversættelse.

Oprindelse, baggrund og historik

Sprogpolitik på samfundsvidenskabelige hjemmesider er udarbejdet af kommunikationsteamet på Fakultetskontoret på HUM og SAMF, idet der løbende opstod tvivl, om hvorvidt hjemmesider og anden online information skulle oversættes til engelsk.
Godkendt på dekanatmø​de den 22. juni 2017.

Formål og afgrænsning

At sikre relevante informationer og dokumenter findes på engelsk på hjemmesider for de samfundsvidenskabelige skoler, institutter og fakultet af hensyn til internationale studerende og ansatte.

Overordnede rammer

Sprogpolitik for Aalborg Universitet: www.haandbog.aau.dk/dokument/?contentId=346154

Kontakt og ansvar

Kommunikationsteamet, Fakultetskontoret på HUM og SAMF

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd