AAU Håndbogen

Ambassadørbesøg

Politik for ambassadørbesøg på AAU samt huskeliste for sådanne besøg.

Publiceret: 10.11.2017 (Sidst ændret: 06.02.2018)

Print som pdf

Indhold

AAU modtager med jævne mellemrum anmodninger om værtskab for ambassadørbesøg fra såvel danske ambassadører i udlandet som ambassadører i DK. Det er AAU’s holdning, at vi gerne tager imod disse besøg, da de er med til at styrke universitetets internationale samarbejde. Politikken beskriver, hvem der tager imod på hvilket niveau.

Rektorsekretariatets rolle

I alle tilfælde hvor AAU kontaktes med henblik på ambassadørbesøg skal Rektorsekretariatet orienteres om denne henvendelse.

Henvendelse om ambassadørbesøg

Samtlige henvendelser om ambassadørbesøg skal drøftes med Rektorsekretariatet med henblik på vurdering af behovet for rektoratsdeltagelse.

Strategisk vigtige lande

Som udgangspunkt modtager rektoratet ambassadører fra alle G8-lande*, de nordiske lande samt lande, der er strategisk vigtige vækstøkonomier (Kina, Brasilien, Sydkorea, Sydafrika, Indonesien og Indien). Derudover inddrages øvrige relevante medlemmer af universitetsledelsen efter behov og faglig interesse. Desuden modtager rektoratet ambassadører fra strategisk vigtige lande.

Øvrige lande

Besøg af ambassadører fra øvrige lande modtages som hovedregel på direktionsniveau, og der vælges et direktionsmedlem, hvis fakultet har fagområde(r), som er særligt relevante ift. nationen. Der tages dog hver gang en vurdering, da der kan være saglige argumenter for et rektormøde, selv om det pågældende land ikke falder inden for ovennævnte kategori. Vigtige parametre i denne vurdering vil være omfanget af AAU’s forskningssamarbejde og studenterudveksling med det pågældende land, samt om der i øvrigt er særlige politiske eller forskningsmæssige aspekter eller personlige relationer, som skal iagttages.

Øvrige medarbejdere fra ambassader

Besøg af øvrige medarbejdere fra udenlandske ambassader i Danmark håndteres internt af det hovedområde/ den afdeling, der har relevans for besøget.

*USA, Canada, Italien, Frankrig, Tyskland, Japan, Storbritannien og Rusland

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Kategorier

Type

Målgruppe

Relaterede dokumenter