AAU logo

AAU Håndbogen

Code of Conduct: Regler for god adfærd for medarbejdere ved Aalborg Universitet

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Da Aalborg Universitet er en statslig selvejende institution, gælder det ligesom for den øvrige offentlige sektor, at åbenhed, demokrati, retssikkerhed, saglighed, integritet, uvildighed og krav om lovmæssig forvaltning er grundlæggende værdier. Samtidig forventes det, at opgaver udføres smidigt og effektivt, og at der leveres ydel- ser af høj kvalitet.

Som medarbejder ved Aalborg Universitet skal du udvise god forvaltningsskik dels i din adfærd og dels i udfø- relsen af dit arbejde.

Det medfører, at du i din adfærd skal iagttage de grundlæggende værdier og principper for offentlig forvaltning, herunder blandt andet at bidrage til og efterleve ovenstående grundlæggende værdier samt krav til opgaveløs- ningen.

Du kan læse mere i vejledningen om god adfærd i det offentlige, som derudover blandt andet omhandler emner som medarbejderens pligter, ansvar og rettigheder, tavshedspligt, ytringsfrihed og habilitet.

Oprindelse, baggrund og historik

Behandlet og godkendt i Hovedsamarbejdsudvalget (HSU) den 24. april 2019.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig i Specialistcenteret, HR-afdelingen: Bjarki Johannessen enten på mail: bjjo@adm.aau.dk eller telefon 9940 7433.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd