AAU Håndbogen

Administrative tjenestesteder

Generel information

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 18.05.2020)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitets ledelsesmæssige struktur kommer til udtryk gennem brugen af ”enheder".

Enheden er en 5-cifret kode med tilhørende tekst, som knyttes på alle medarbejdere på AAU. Det er bl.a. dette enhedsnavn, som vises, hvis man fremsøger medarbejdere på AAU’s hjemmeside.

Enheden bruges bl.a. til:

 • At organisere det ledelsesmæssige hierarki på Aalborg Universitet.
 • At personaleadministrative medarbejdere rundt om i organisationen har adgang til stam- og ansættelsesoplysninger om de medarbejdere, som hører til samme tjenestested(er).
 • At give meddelelse til Skat om arbejdssted for den pågældende medarbejder (fx relevant ved beregning af kørselsgodtgørelse).
 • At give Arbejdstilsynet adgang til at se, hvem der arbejder hvor i organisationen

Af hensyn til de informationer, som kommer til udtryk via enheder, skal der i princippet være et endhedsnummer for hver organisationsdel, hvor der er selvstændig ansættelsesmyndighed, ligesom flere geografiske beliggenheder også ofte vil kræve oprettelse af en enhed. Således har mange institutter ved AAU en enhed for medarbejderne i Aalborg samt i Esbjerg og/eller København.

HR-afdelingen vedligeholder alle enheder. Nedenfor kan man finde en ajourført liste over de enhedsnumre, som pt. er i brug ved AAU.

Visningen af strukturen er datostyret. Eftersom strukturen er dynamisk vil en oversigt, derfor ikke vise det der vil ske inden for en kortere tidshorisont. Derfor vises strukturen for en dato, der ligger 60 bage frem fra oversigten samtidigt med, at det af oversigten fremgår om enheden skal lukkes eller oprettes. Bemærk, at enheder, hvor det fremgår, at den "Skal i Scan", ikke kan anvendes før ca 14 dage efter tidspunktet for dannelse af oversigten.

 

Indstillingsblanketter - Enhedsnummer og stillingstypenummer:  

Som noget nyt er proceduren for udfyldelse af indstillingsblanketterne, at der fremover skal udfyldes felter for henholdsvis:

 • Enhedsnummer (de 5 cifre på tjenestestedet): Enhedsnummeret som angives på instillingsblanketten skal afspejle medarbejderens organisatoriske tilknytning helt ned på afdeling og lokation, fra fx forskergruppenivau 4-6. 
 • Enhed (kort navn): Dette felt skal udfyldes med selve navnet på tjenestestedet. Det skal være tjenestestedets "kort navn". 
 • Stillingstypenummer (4 cifre). 
 • Stillingstype (niv. 4): Stillingstype skal udfyldes med selve navnet på stillingen. Navnet står under overskrift "stillingstype niv.4".).       

Oversigt over enheder og stillingstyper kan findes via SharePointen "Oplysninger om organiseringen på AAU".

For at få adgang til denne SharePointen, skal der klikkes på ovenstående link, og herefter på ”anmod om adgang” til SharePointen. Der vil kort tid efter modtages en email, hvori deres orienteres om at der er adgang til SharePointen: "Oplysninger om organiseringen på AAU". 

 

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte:

HR Konsulent i HR Specialistcenter Sandra Madsen på mail smad@adm.aau.dk eller på telefon: 9940 8293.

AC-fuldmægtig i HR Specialistcenter Agnete Vind på mail agvi@adm.aau.dk eller på telefon 9940 7214

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd