AAU logo

AAU Håndbogen

Administrative tjenestesteder

Generel information

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 14.10.2019)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitets ledelsesmæssige struktur kommer til udtryk gennem brugen af ”administrative tjenestesteder

Tjenestestedet er en 5-cifret kode med tilhørende tekst, som knyttes på alle medarbejdere på AAU. Det er bl.a. dette tjenestestedsnavn, som vises, hvis man fremsøger medarbejdere på AAU’s hjemmeside.

Det administrative tjenestested bruges bl.a. til:

 • At organisere det ledelsesmæssige hierarki på Aalborg Universitet.
 • At personaleadministrative medarbejdere rundt om i organisationen har adgang til stam- og ansættelsesoplysninger om de medarbejdere, som hører til samme tjenestested(er).
 • At give meddelelse til Skat om arbejdssted for den pågældende medarbejder (fx relevant ved beregning af kørselsgodtgørelse).
 • At give Arbejdstilsynet adgang til at se, hvem der arbejder hvor i organisationen

Af hensyn til de informationer, som kommer til udtryk via det administrative tjenestested, skal der i princippet være et tjenestested for hver organisationsdel, hvor der er selvstændig ansættelsesmyndighed, ligesom flere geografiske beliggenheder også  ofte vil kræve oprettelse af et tjenestested. Således har mange institutter ved AAU et tjenestested for medarbejderne i Aalborg samt i Esbjerg og/eller København.

HR-afdelingen vedligeholder de administrative tjenestesteder. Nedenfor kan man finde en ajourført liste over de administrative tjenestesteder, som pt. er i brug ved AAU.

Visningen af strukturen er datostyret. Eftersom strukturen er dynamisk vil en oversigt, derfor ikke vise det der vil ske inden for en kortere tidshorisont. Derfor vises strukturen for en dato, der ligger 60 bage frem fra oversigten samtidigt med, at det af oversigten fremgår om enheden skal lukkes eller oprettes. Bemærk, at enheder, hvor det fremgår, at den "Skal i Scan", ikke kan anvendes før ca 14 dage efter tidspunktet for dannelse af oversigten.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR Konsulent i HR Specialistcenteret Sandra Madsen enten på mail: smad@adm.aau.dk eller på telefon: 9940 8293.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelife Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd