AAU Håndbogen

Ansættelse og aflønning - VIP

Skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse af videnskabeligt personale (VIP) pr. 1.1.2020.

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 22.09.2022)

Print som pdf

Indhold

Bilaget viser en skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse og aflønning af videnskabeligt personale (VIP) i stillingerne:

 

Ph.d.-stipendiat

 

Hovedstillinger

Adjunkt

Forsker

Lektor

Seniorforsker

Forfremmelsesprogram til professor

Professor

                                                                                                      

Øvrige generelle stillinger

Videnskabelig assistent

Undervisningsassistent

Ekstern lektor

Studieadjunkt

Studielektor

Postdoc

Seniorrådgiver

 

Øvrige stillinger inden for det sundhedsvidenskabelige område               

Klinisk assistent

Klinisk lærer

Klinisk lektor

Klinisk professor

 

Oversigt over reglerne VIP 1.1.2020.pdf

Formål og afgrænsning

Angive regler og retningslinjer for ansættelse og aflønning af VIP.

Overordnede rammer

Regelgrundlag er nævnt i oversigten.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR Servicecenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd