AAU Håndbogen

Tidsbegrænset ansættelse - VIP

Retningslinier for Aalborg Universitet

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Tidsbegrænset ansættelse af VIP ved AAU (retningslinier)

”Lov om tidsbegrænset ansættelse”, der trådte i kraft den 1.6.2003, har til formål at forbedre kvaliteten af tidsbegrænsede ansættelser ved at fastsætte rammer, der skal forhindre misbrug af flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold.

For at der, ifølge loven, kan være tale om flere på hinanden følgende tidsbegrænsede ansættelsesforhold skal der være en vis tidsmæssig sammenhæng mellem de tidsbegrænsede ansættelsesforhold, men ansættelserne skal ikke nødvendigvis være i umiddelbar tilknytning til hinanden.

VIP-medarbejdere, der var ansat/eller ansættes i et tidsbegrænset ansættelsesforhold pr. 1.6.2003 eller senere, kan få deres tidsbegrænsede ansættelsesforhold forlænget 2 gange inden for samme stillingskategori.

Derefter skal medarbejderen enten ansættes i en anden af stillingsstrukturens tidsbegrænsede stillingskategorier (og der skal være en reel ændring i funktionerne) eller overgå til tidsubegrænset ansættelse.

Retningslinjer for VIP - lov om tidsbegrænset.pdf

Formål og afgrænsning

Angive retningslinier for tidsbegrænset ansættelse af VIP

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit HR-Servicecenter, alternativt Susanne B. Hansen, HR-Specialistcentret

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd