AAU Håndbogen

Open Access Politik på Aalborg Universitet

AAU anbefaler, at man som forsker ved universitetet publicerer sin forskning Open Access

Publiceret: 28.11.2017 (Sidst ændret: 22.11.2019)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitets Open Access-politik sigter mod at skabe fri og let tilgængelig adgang til forskningen fra AAU, og sikre adgang for alle til flest mulige forskningspublikationer uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner.

Formålet er at bidrage til videnspredningen af universitets forskning, og derigennem potentielt understøtte effekten af forskningen ved at nå ud til flest mulige interessenter i såvel den internationale forskningsverden som i erhvervslivet i bred forstand.  

AAU tilslutter sig Berlindeklarationen og Danmarks Nationale Strategi for Open Access.

Politikken indeholder følgende principper:

 • AAU støtter Open Access-initiativet med henblik på øget effektiv formidling og synliggørelse af universitetets forskning
   
 • AAU ønsker at skabe fri adgang (Open Access) til universitetets forskningspublikationer uden finansielle, juridiske eller tekniske begrænsninger, og bakker op om såvel Grøn som Gylden Open Access. Dette sker på følgende måder:
  • Ved parallelarkivering af en version af forskningspublikationen i universitetets repositorie, VBN (Grøn Open Access)
  • Ved publicering i dedikerede Open Access-udgivelseskanaler, hvor disse er prestigemæssigt sidestillet med øvrige inden for fagområdet (Gylden og Diamond Open Access)
 • AAU understøtter Diamond Open Access af AAU-forskning gennem tidsskriftspublicering via universitetets OJS-platform (Open Journal System) eller lignende udgivelseskanaler.
   
 • AAU publicerer forskning i højeste kvalitet, og sigter mod publicering gennem de mest anerkendte udgivelseskanaler
   
 • Forskere ved AAU bør som minimum bibeholde retten til at parallelarkivere forskningspublikationer i VBN, såfremt de overdrager publiceringsrettighederne til udgivelseskanalen. Ved tvivl kan UBVA’s vejledende aftaler benyttes.
   
 • Ved Open Acces-publicering på AAU gennem publikationsregistrering samt tilføjelse af fuldtekstversion i VBN forbliver copyright hos forfatterne
   
 • AAU’s Open Access-politik sigter mod indfrielse af målsætningerne i Danmarks Nationale Strategi for Open Access målt via Open Access Indikatoren

Oprindelse, baggrund og historik

Dette er en revidering af Aalborg Universitets Open Access-politik af 6. juli 2011 (version 1)
Nærværende Open Access politik (version 1.1)

Formål og afgrænsning

Open Access-politikken vedrører forskningspublicering på Aalborg Universitet.

Overordnede rammer

Aalborg Universitets Open Access-politik er i tråd med Danmarks Nationale Strategi for Open Access.

Kontakt og ansvar

Open Access-politikken er godkendt af Det Strategiske Råd for Forskning og Innovation.

Det er Aalborg Universitets Open Access-udvalg, der står bag politikken.

VBN-teamet er ansvarlig for Open Access-initiativet på Aalborg Universitet, og forpligter sig til udvikling og drift af initiativet. VBN-teamet er også ansvarlig for rådgivning og vejledning i Open Access-spørgsmål blandt universitetets forskningsmiljøer.

Kontakt til VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Grøn Open Access: også kaldet parallelpublicering, hvor forlaget tillader at arkivere en udgave af arbejdet i et institutionelt arkiv (repository). Denne form for Open Access er ofte belagt med en embargo-periode typisk på mellem 6 og 24 mdr. På denne måde har tidsskrifterne stadig mulighed for at sælge abonnementer og pay-per-view, inden publikationerne bliver offentlige tilgængelige.

Gylden Open Access: publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Det koster ofte en afgift at udgive en artikel i et Gylden Open Access tidsskrift. Denne afgift benævnes ofte Article Processing Charge (APC).

Diamond Open Access: publicering i tidsskrifter, hvor de helt færdige artikler er frit tilgængelige for alle. Forfatteren skal ikke betale et gebyr for, at artiklen er frit tilgængelig.

UBVA: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Forskning ved AAU skal registreres i systemet Pure

Læs mere

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Gode råd til registrering af publikationer i Pure

Læs mere