AAU Håndbogen

Forsøgspersoner - udbetaling af honorar

Forretningsgang for udbetaling af honorar til forsøgspersoner

Publiceret: 12.12.2017 (Sidst ændret: 12.07.2018)

Print som pdf

Indhold

1. Formål

Formålet er at sikre en betryggende administration af udbetaling til forsøgspersoner. at sikre en korrekt indberetning til SKAT af udbetalinger som B-indkomst.

2. Ansvarlig

Lederen af det institut eller anden organisatorisk enhed hos AAU har ansvaret for at udfylde standardblanket jf. bilag 1 og fremsende den i attesteret stand til bogholderiet. Ligeledes har lederen ansvaret for, at der ikke sker udbetaling til personer uden retmæssig opholds- og arbejdstilladelse jf. Udlændinge Styrelsens regler. Bogholderen har ansvaret for at sikre korrekt indberetning til SKAT.

3. Termin og Fremgangsmåde

De institutter mm., som ønsker at udbetale honorar til forsøgspersoner skal månedligt fremsende standardblanket til bogholderiet, således udbetalingen kan registreres i korrekt regnskabsperiode. Inden fremsendelse til bogholderiet tages en kopi med henblik på udlevering til forsøgspersonen. Omkostningen skal registreres på artskonto 147015 Forsøg/ B-indkomst. Udbetalingen vil ske gennem PBS-systemet. Bogholderiet skal senest d. 20. januar året efter det pågældende skatteår, hvor udbetalinger er gennemført, sikre korrekt indberetning til SKAT. Ligeledes skal der fremsendes oplysningssedler til de respektive forsøgspersoner. Det anbefales, at hvis der er tale om længerevarende forsøgsperiode og om studerende, som er forsøgspersoner, så ansættes de som timelønnede studentermedhjælpere. Udbetalingen vil her ske gennem lønkontoret.

4. Dokumentation

Helle Eskildsen fra IT-afdelingen er behjælpelig med at programmere en kørsel til at fange alle udbetalinger på artskonto 147015 Forsøg/B-indkomst fordelt pr. cpr-nr. Denne rapport udgør dokumentationen for indberetningen til SKAT. Standardblanket udgør dokumentationen for udbetaling til forsøgsperson, hvor cpr-nr., adresse mm. fremgår.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd