AAU Håndbogen

Kreditkort - Eurocard - internet-konto

Administration af Eurocard internet-konto.

Publiceret: 14.12.2017 (Sidst ændret: 15.04.2019)

Print som pdf

Indhold

1. Formål

En internet-konto oprettes hos Eurocard af bogholderiet og kan benyttes til indkøb af varer/tjenesteydelser på nettet, som enten kun kan købes ved hjælp af et kreditkort, eller fordi prisen på varen er billigere ved køb via nettet. Når det vurderes om købet er billigere end normal indkøbs- og betalingsprocedure skal der tages hensyn til moms og evt. importtold, dette gælder særligt for indkøb uden for EU.

2. Kortansvarlig

Der udstedes som hovedregel et kort pr. område og kun et kort pr. bemyndigelsesgivers omkostningssteder. I særlige tilfælde kan der udstedes flere kort, kontakt i disse tilfælde bogholderiet og hør nærmere. Tilladelse gives af regnskabschefen.

Der skal vælges en kortansvarlig, som skal have det overordnede ansvar for brugen af kontoen. Der udstedes ikke et fysisk kort, men området modtager et brev fra Eurocard med oplysning om kortnummer samt udløbsdato og kontrolcifre. Denne kortansvarlige skal opbevare disse to oplysninger på forsvarlig vis. Det er kun den ansvarlige medarbejder, som må gennemføre betalinger på internet-kontoen. Dvs. at oplysningerne ikke må overdrages til andre medarbejdere. Denne medarbejder har også ansvaret for, at den månedlige elektroniske faktura/kontoudtog konteres rigtigt og betales til tiden.

3. Bestilling af kort

Bemyndigelsesgiveren af den økonomisk ansvarlige enhed fremsender mail til kreditkort@adm.aau.dk med følgende oplysninger:

 • AAU og navn på det institut / afdeling som skal bruge internetkortet
 • Jeres adresse og gade nr.
 • Postnr. og By
 • CVR nr. og Telefon nr. 9940 xxxx (administrators telefon nr.)
 • EAN-nr.
 • Administrator fulde navn
 • Administrators fødselsdato

Derefter vil Økonomiafdelingen udfærdige ansøgning som sendes til afsender mailadressen. Modtager skal udskrive ansøgningen i Farver og få den økonomisk ansvarlige leder til at underskrive ansøgningen. Den underskrevne ansøgning indscannes på ny og sendes via kreditkort@adm.aau.dk til Økonomiafdelingen.

3.1. Maksimum

Aalborg Universitet har en administrativ grænse på kr. 50.000,- pr. måned. Højere maksimum skal aftales med regnskabschefen. Eurocard har intet månedligt maksimum for køb på kortet.

3.2. Kort/brev

Enheden på AAU får tilsendt et brev med navn, kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre printet på brevet. Der udstedes ikke et fysisk kort. Disse oplysninger skal bruges ved handel på nettet. Når ”kortet” udløber tilsendes automatisk et nyt brev.

3.3. Kontrolcifre

Den 3-cifrede kode der er angivet i bekræftelsesbrevet, kontrolcifrene, skal oplyses i forbindelse med køb på nettet.

4. Faktura

En månedlig faktura/kontoudtog fremsendes elektronisk til opgivet EAN-nr. Her fremgår internetkontoens saldo ved opsamlingsperiodens begyndelse, størrelse og tidspunkt for køb, indbetalinger m.v. i opsamlingsperioden. Der udsendes ikke faktura, såfremt der ikke er posteringer på kontoen.

4.1 Dokumentation for køb

E-fakturaen behandles efter normal praksis, dog skal der pr. varekøb foreligge dokumentation for de foretagne køb på internettet. Dvs. der skal foreligge dokumentation tilsvarende normale køb på kredit (det vil sige dokumentation for varens antal, art og pris samt for hvem der er leverandør). Det bør også tydeligt fremgå hvem som har købt varen. Denne information er også til den kortansvarliges brug ved kontering af varen/ydelsen.

Dokumentationen kan være skærmprint af køb på nettet eller modtaget papirfaktura. Husk at tage print inden siden forlades. Fjern kortnr. og udløbsdato fra print. E-faktura fra Eurocard vedhæftes dokumentation for hvert eneste køb der er foretaget i perioden af konterer via notefeltet inden kontering.

Her kan du se, hvordan du vedhæfter filer til en elektronisk faktura. OBS: Eurocard har ikke mulighed for at fremskaffe kopi af kvitteringer/bilag.

4.2.Moms

Ved handel med EU-lande skal AAU´s VAT nr. 29102384 oplyses. Det betyder, at ydelser som sendes til Danmark fra et andet EU-land ikke skal pålægges moms. Hvis ydelsen forbruges i EU-landet, fx hotelophold kan der pålægges moms vi skal betale.
Ved køb i Danmark af firmaer med dansk momsnr. og udspecificeret moms på faktura, kan vi fratrække moms efter gældende momsregler for købets art.

4.3.Kontering

Varelinjerne konteres i henhold til sædvanlig praksis for netop denne vare, hvad angår momsfradrag, se Moms. Drejer det sig om udstyr eller anlæg skal dette registreres, som proceduren for disse beskriver.

4.4. Faktura deles mellem flere omkostningssteder:

Såfremt der er flere forskellige konterer til samme faktura, så konterer den person der modtager fakturaen først, sine linier både med kontering, afgift og valg af anviser. Der skal IKKE vælges knappen beregn afgift. I stedet vælges personen, som skal kontere de resterende linier nederst i skærmbilledet under ”modtager” og der trykkes på send.
 
Det er således den sidste person, som konterer, der beregner afgift og trykker på send til anviser. Faktura vil først tilgå den ene anviser og dernæst den anden. Bemærk, afviser en af anviserne fakturaen vil alle anvisere få faktura igen til godkendelse. Bemærk her den korte kredittid på 25 dage.

4.5. Fejl og mangler ved ydelsen

Eurocard har intet ansvar for evt. fejl og mangler ved de modtagne ydelser. Vi er ikke fritaget for betalingsforpligtelse overfor Eurocard pga. fejl. Henvendelser omkring fejl skal rettes direkte til det pågældende forretningssted.

4.6. Returnering af varer mv.

Varer kan ikke returneres mod kontant refusion, når betaling er sket ved debitering af internetkontoen.
Refundering af beløb kan således alene ske ved kreditering af internetkontoen.

4.7. Hæftelsesansvar og spærring

Den decentrale økonomiske ansvarlige enhed på AAU hæfter for alle betalingskrav, som følger af Internetkontoens oprettelse og anvendelse.

Kontakt Eurocard hurtigst muligt, hvis I får mistanke om misbrug af kontoen. Telefon nr. 36 73 71 39 svarer døgnet rundt.

4.8. Omkostninger og priser m.m.

Se Eurocards hjemmeside: www.eurocard.dk
Obs: Betal til tiden, Morarenter er 24% p.a. 1. rykker kr. 100 og 2 rykker kr. 150 pt.

5. Ændring af kortansvarlige

Husk at give besked, hvis den kortansvarlige person skal ændres. Kortet tilhører enheden på AAU og skal afleveres ved fratrædelse sammen med koden. Send en mail til kreditkort@adm.aau.dk med oplysning om ean.nr. kortnr. og navn og personnummer på den nye kortansvarlige. Bogholderiet vil herefter give Eurocard besked.

6. Stikprøver

ØA vil lejlighedsvis tage stikprøver for at kontrollere at dokumentation for køb er vedhæftet i note. Der tages også stilprøver af dokumentation ved brug af arter for repræsentationskonti og kursus/seminar konti.

Kontakt og ansvar

Kontakt Eurocard, hvis du fx har spørgsmål til faktura eller bestilling af ny pinkode. Du kan sendes mail til eurocard@eurocard.dk eller ringe på Tlf.nr. 3673 7139.

Vejledning administrers af ØA rejsekontor og sidst opdateret den 04.02.15. Træffes på mailadr. kreditkort@adm.aau.dk eller på Tlf.nr. 9940 3953, Rikke Aabel.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Kreditkort - AAU-medarbejder

Regelsæt for AAU - Kreditkort med firmahæftelse/ Set of rules for AAU credit cards with corporate liability

Læs mere