AAU Håndbogen

Told

Køb af varer uden for EU - Import told

Publiceret: 15.12.2017 (Sidst ændret: 06.02.2018)

Print som pdf

Indhold

Ved bestilling af varer fra lande udenfor EU – skal I venligst altid anføre ”Att: (navn), (adresse)”

Modtageren af varer fra ikke EU-lande er pligtig til at kontrollere, at der er lavet told-papirer – eller foranledige disse udfærdiget. Dette gælder også ved modtagelse af eks. gaver, reklamer e.l. Told og Skat kræver fortoldning af alle indførte varer uanset hvad det er. Er der ikke lavet toldpapirer – sendes en påmindelse – denne udløser et gebyr.

Speditøren sender kopi af toldbehandlingen til ØA.For at finde frem til varemodtageren er det meget vigtigt, at der ved bestillingen er anført ”Att: (navn), (adresse)”.

NB: Universitetets navn og adresse må ikke anføres ved private ordrer, ej heller under firmanavn.

Ved modtagelse/bestilling af varer fra USA udfærdiges toldpapirer normalt af den speditør, der står for forsendelsen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd