AAU Håndbogen

Ansættelse og rekruttering - TAP, FAQ til TAP-opslagsregler

Ofte stillede spørgsmål til Rekruttering og ansættelse af Teknisk Administrativt Personale (TAP) ved Aalborg Universitet.

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 06.07.2020)

Print som pdf

Indhold

HR-afdelingen vil løbende udarbejde svar til ofte stillede spørgsmål til vedr. Rekruttering og ansættelse af Teknisk Administrativt Personale (TAP) ved Aalborg Universitet.
 

Behandling af interne og eksterne ansøger

Spørgsmål: Må det fremgå i stillingsopslaget at interne ansøgere behandles først?

Svar: Nej. Interne og eksterne ansøgere behandles på samme tidspunkt
 

Overflytning fra en overenskomst til en anden

Spørgsmål: Må en medarbejder overflyttes fra et dækningsområde (overenskomst eller organisationsaftale) til et andet?

Svar: Nej. Stillinger i staten besættes efter offentligt opslag. Selvom en medarbejder har fået nye funktioner og/eller en anden uddannelse, der muliggør, at den pågældende kan ansættes efter en anden overenskomst, kan der ikke overflyttes alene efter aftale.

Formål og afgrænsning

Vise svar på ofte stillede spørgsmål vedr. TAP opslagsregler

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit HR-Servicecenter, alternativt Susanne B. Hansen, Specialistcentret

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd