AAU Håndbogen

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service – FAQ

FAQ til flekstidsaftale for AAU Fælles Service - Lokalaftale om fleksibel arbejdstid for AAU Fælles Service

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 07.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Spørgsmål:

Hvordan håndteres det i praksis, at chefkonsulenter og specialkonsulenter samt andre medarbejdere uden højeste tjenestetid ikke har ret til en-til-en afspadsering af overskydende arbejdstimer?

Svar:

Håndteringen beror som udgangspunkt på en aftale mellem leder og medarbejder. Ledelsen bør løbende forholde sig til saldoen og håndtering heraf. Som det fremgår af flekstidsaftalen, er registreringen et dialogværktøj om arbejdstiden, ikke en saldo, der kan gøres krav på. Derfor kan en årlig nulstilling af saldoen være naturlig. 

 

 

Oprindelse, baggrund og historik

Dette er en FAQ til Lokalaftale om fleksibel arbejdstid for Fælles Service 

Formål og afgrænsning

Spørgsmål og svar til Lokalaftalen om Fleksibel arbejdstid for Fælles Service.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte specialkonsulent ved HR Specialistcentret Camilla Skjødt Jakobsen, enten på mail csj@adm.aau.dk eller på telefon 9940 3943. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd