AAU Håndbogen

Fravær uden løn til pasning af syge børn under 18 år

Procedure (Servicelovens § 42 - Tabt arbejdsfortjeneste)

Publiceret: 22.12.2017 (Sidst ændret: 06.10.2020)

Print som pdf

Indhold

Der kan bevillges tjenestefri uden løn til pasning af syge børn under 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau – såfremt en ansat på Aalborg Universitet af kommunen bevilliges tabt arbejdsfortjeneste i henhold til Serviceloven § 42 til pasning af et barn under 18 år i hjemmet.

Bevillingen fra kommunen er betinget af, at det er nødvendigt, at barnet passes hjemme af enten faderen eller moderen.

En ansat har ikke retskrav på tjenestefri til dette formål. Tjenestefriheden skal aftales med nærmeste personaleleder i overensstemmelse med rektors delegationsinstruks. Det er i det enkelte tilfælde en konkret ledelsesmæssig vurdering, der foretages ud fra behovet for tilstedeværelse på arbejdspladsen og arbejdsmængde.

Hvad skal der dokumenteres for at blive bevilliget tjenestefri uden løn

Den ansatte skal fremvise bevilling fra kommunen og godkendelse på tjenestefrihed uden løn fra nærmeste personaleleder, hvorefter HR-afdelingen kan håndtere sagsbehandlingen.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at beskrive lovgivning og angive procedurer for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Kontakt og ansvar

Anmodningen om tabt arbejdsfortjeneste indeholdende påkrævet dokumentation sendes til:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd