AAU Håndbogen

Meritvejledning

OBS: Meritvejledningen er ikke længere gældende - ny meritvejledning er under udarbejdelse

Publiceret: 02.01.2018 (Sidst ændret: 26.10.2020)

Print som pdf

Indhold

Meritvejledningen kan hentes her.

Meritvejledningen indeholder følgende punkter:

 • Hvad er merit?
 • Beskrivelse af merittyper
 • Sagsbehandling af meritter
 • Frister
 • Regelgrundlag
 • Klager over merit
 • AAU’S aftaler om merit
 • Ofte stillede spørgsmål

Formål og afgrænsning

Vejledningen har til formål at beskrive de forskellige merittyper, regelgrundlaget for tildelingen af merit, sagsbehandlingsforløbet af de forskellige meritter samt fristerne, som studieadministrationen arbejder efter.

Målgruppen for vejledningen er medarbejdere på skolerne, studienævnssekretærerne i studienævnene og fakultetskontorets uddannelsessekretariat, der til daglig beskæftiger sig med sagsbehandling af meritter.

Kontakt og ansvar

Uddannelsessekretariatet på EST har ansvaret for opdatering af indholdet i denne vejledning.

Er der spørgsmål til vejledningen kan følgende personer kontaktes:

Anne Højgaard Larsson, Juridisk fuldmægtig (ahl@adm.aau.dk)

Kristina Velling Christensen, Kontorfuldmægtig (kvc@adm.aau.dk)

Bilag

Meritvejledningen kan hentes her.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd