AAU Håndbogen

Ferielukning mm. for ferieåret 2021/2022

Procedure for lavservicedage samt ferielukning ml. jul og nytrår

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 07.09.2021)

Print som pdf

Indhold

FERIELUKKET MELLEM JUL OG NYTÅR 2021

Aalborg Universitet er lukket mellem jul og nytår, hvorfor alle medarbejdere som udgangspunkt afvikler ferie på hverdagene mellem fridagene 2. juledag og Nytårsaftensdag. Der kan alene benyttes ferie og således ikke andre former for opsparet frihed (fx omsorgsdage eller afspadsering). Som medarbejder kan man dog vælge at benytte særlige feriedage, hvis man har optjent sådanne dage.

I 2021 drejer det sig om mandag den 27., tirsdag den 28., onsdag den 29. og torsdag den 30. december.

Lukningen mellem jul og nytår sker i henhold til Ferielovens § 10. Enkelte medarbejdere vil i kraft af en lokalaftale om rådighed i weekender og helligdage være undtaget af den pålagte ferie.

Medarbejdere med optjent ferie (enten m. løn ved AAU eller optjent ved anden dansk arbejdsgiver) skal således sørge for at gemme feriedage til brug mellem jul og nytår.

For medarbejdere uden optjent ferie vil der ske fradrag i lønnen for dagene mellem jul og nytår. Dette gælder også, hvis man afvikler sin ferie med feriebevis.

Lav-servicedag fredag den 26. maj 2022

Fredag den 26. maj (dagen efter Kr. Himmelfartsdag) er kategoriseret som lav-servicedage. Det betyder, at der disse dage vil være følgende serviceniveau for de medarbejdere, som vælger at gå på arbejde:

Døre Aflåste
Post Ingen
Varme Mindre end normalt
Facility Supportere Ingen
Rengøring Ingen
ESDH Ingen
Omstilling Ingen
ITS Service, lokale servicedeske Lukkede
ITS Service, supporttelefon (2020) Åben
Håndværkervagt Ja (altid)
G4S Ja

 

Formål og afgrænsning

Planlægning af ferie/afvikling af særlige feriedage aftales almindeligvis mellem den enkelte medarbejder og nærmeste leder. Aalborg Universitets Hovedsamarbejdsudvalg har dog for 2020 truffet ovennstående beslutninger på dets møde d. 11. december  2019.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt Stine Vestergaard, HR-afdelingen 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Fridage

Regler om fridage med løn for ansatte på AAU

Læs mere

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Læs mere