AAU Håndbogen

Kompetencefonden

Vejledning og ansøgningsprocedure

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Hos Den Statslige Kompetencefond kan du søge individuel fondsstøtte til din personlige kompetenceudvikling.

Hvad kan man få støtte til?

De statslige overenskomstparters nye fond giver mulighed for at få støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr (ekskl. moms)
 • Materialer
 • Transport og ophold

Der findes en liste over allerede godkendte aktiviteter, men der kan også søges til andet. Der kan søges støtte både til enkeltmoduler og til en hel kompetenceudviklingsaktivitet, f.eks. en diplomuddannelse.

Hvordan foregår det, helt konkret?
 

Gå til det digitale ansøgningsskema - bemærk: Internet Explorer kan ikke benyttes

Aftal med din leder, evt. i forbindelse med din årlige MUS, hvad du gerne vil kompetenceudvikles inden for. Du kan også drøfte det med en kollega eller din tillidsrepræsentant. Bemærk, at aktiviteten i alle tilfælde kræver godkendelse af din leder.
Find den aktivitet, kursus eller uddannelse, du gerne vil deltage på. Når du afsender ansøgningen, får din leder besked og skal via ansøgningssystemet godkende ansøgningen og evt. udfylde manglende felter, inden ansøgningen kan sendes videre.
Der går normalt ca. 14 dage inden du får svar. Hvis du tildeles støtte, reserveres midlerne og udbetales til arbejdspladsen, når aktiviteten er afsluttet og gennemført.

Hvad skal jeg forberede inden jeg sender ansøgningen?

I ansøgningssystemet skal du vælge din ansøgningspulje, så du skal vide, om du er organiseret under Akademikerne, CO10, LC, OAO HK Stat eller OAO Øvrige. Er du i tvivl, vil det i din ansættelseskontrakt ofte fremgå, hvilken centralorganisation der har indgået din overenskomst.
Når du søger, kan du vælge en række aktiviteter, som allerede er forhåndsgodkendt i puljen, eller du kan vælge ”øvrige” og selv indtaste aktiviteten. Du skal indtaste dit p-nummer, AAUs CVR-nummer (som er: 29102384) og din leders e-mailadresse. Du skal også vide hvilken type kursus, uddannelse eller anden udviklingsaktivitet, du ønsker støtte til, priser, varighed, start- og sluttidspunkt og priser på evt. materialer og ophold. Find gerne links.

Hvem kan søge?

Alle ansatte kan søge og det er dig selv, der indtaster oplysningerne og sender ansøgningen. Der er fire fondspuljer: Akademikerne, CO10, LC, OAO (inddelt i to underpuljer: HK stat og øvrige).

Hvad kræver det af arbejdspladsen?

Arbejdspladsen skal medfinansiere. Det kan både være økonomisk og i form af betalt arbejdstid. Du skal derfor lave et budget, der tydeligt viser det antal timer, som arbejdspladsen betaler, prisen på aktiviteten, materialer samt ophold og transport. Det er OK, hvis du angiver et anslået beløb til dette.

Bemærk

Det er en forudsætning for bevilling fra Den Statslige Kompetencefond, at støtten er et supplement til de økonomiske midler, der allerede anvendes på arbejdspladsen til kompetenceudvikling.
Fonden yder således ikke støtte til kompetenceudvikling, som ar­bejdspladsen lovgivningsmæssigt er forpligtet til at tilbyde med­ar­bejderen, er grundlæggende for medarbejderens opgavevaretagelse eller rutinemæssigt tilbydes medarbejdere på arbejdspladsen.
Den Statslige Kompetencefond kan udtage stikprøver i forhold til at afgøre, om der er tale om et supplement blandt de indsendte ansøgninger, hvori der spørges ind til hvorfor arbejdspladsen anser ansøgningen som et supplement.

hvornår og hvordan bliver pengene refunderet?

Udbetalingen af midler fra Den Statslige Kompetencefond vil først ske efter, at kompetenceudviklingsaktiviteten er afholdt. De udgifter, som arbejdspladsen har indtil da, skal arbejdspladsen selv lægge ud for.

Når den indtastede dato for aktivitetens gennemførelse er overskredet vil lederen modtage en mail med et link til indrapporteringen. Her skal lederen indtaste de afholdte udgifter og færdiggøre ansøgningen. Midlerne bliver herefter overført til Universitetets hovedkasse, som sørger for at midlerne bliver placeret på den rette konto i afdelingen/instituttet.

Hvor kan jeg få hjælp?

Du kan altid kontakte kompetencesekretariatet hvis du har spørgsmål. Se også deres FAQ på hjemmesiden. Hvis din afdeling gerne vil have et kort oplæg og svar på spørgsmål mm. kan du kontakte AAU Kompetenceudvikling - vi kommer meget gerne ud til jer og fortæller om mulighederne.

Links:

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd