AAU Håndbogen

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Publiceret: 04.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2021)

Print som pdf

Indhold

Procedure for oprettelse af nye deltidsuddannelser på EVU studieguiden

1. Før en ny deltidsuddannelse eller dele af en ny deltidsuddannelse kan oprettes i EVU studieguiden vha. InfoGlue, skal uddannelsen være godkendt af de rette instanser (nye Master- og diplomuddannelser godkendes på baggrund af prækvalifikation, mens nye heltid på deltidsforløb samt nye enkeltfag og specialiseringer på eksisterende deltidsuddannelser godkendes internt på AAU på baggrund af ønske fra studienævn).

Når godkendelsen foreligger, skal instituttets kommunikationsmedarbejder(e) og kontoret for Efteruddannelse i Studieservice (evu@aau.dk) kontaktes med følgende oplysninger:

 • Type af udbud (master, diplom, heltid på deltid, nye enkeltfag fra eksisterende deltidsuddannelse eller ny specialisering på eksisterende uddannelse)
 • Uddannelsens godkendte titel
 • Campus samt afholdelsessted
 • Afholdelsesform (f.eks. seminarer, e-learning, workshops)
 • Sprog
 • Fakultetstilhørsforhold
 • Studienævn
 • Link til godkendt studieordning (evt. godkendt udkast til studieordning)
 • Faglig koordinator og studiesekretær (studiesekretær kan evt. oplyses senere)
 • Navn og e-mail på faglig bedømmer af dispensationsansøgninger
 • Tidspunkt for studiestart (f.eks. ”forår 2022”) samt varighed af uddannelsen (f.eks. ”2 år” eller ”et semester”)
 • Deltagerbetaling pr. semester og samlet deltagerbetaling for hele forløbet
 • Ansøgningsfrist: 1. maj/1. juni eller 1. nov./1. dec.
 • Antal ECTS point
 • Udbydes der enkeltfag fra uddannelsen; hvilke, hvornår, ECTS samt deltagerbetaling
 • Minimum og evt. maksimum antal studerende på et hold.

Efteruddannelse (Susanne Smith) giver ITS besked om at oprette uddannelsen i EVU-studieguiden back end.

ITS skal have følgende informationer:

 • Uddannelsens type og godkendte titel
 • Eventuelle enkeltfag under uddannelsen
 • Sprog
 • Institut
 • Link til godkendt studieordning

2. ITS opretter uddannelsen i EVU-studieguiden, inkl. link til studieordningen.

3. Når uddannelsen er oprettet og klar til inddatering i EVU-studieguiden, giver ITS besked til instituttets kommunikationsmedarbejder(e) og Efteruddannelse (Susanne Smith, ssm@adm.aau.dk).

4. Instituttets kommunikationsmedarbejder(e) udfylder uddannelsens tekstsider på EVU-studieguiden.

5. Efteruddannelse udfylder uddannelsens faktaboks.

6. Instituttets kommunikationsmedarbejder(e) giver Efteruddannelse (Susanne Smith) besked, når uddannelsesbeskrivelsen er klar til publicering.

7. Efteruddannelse (Susanne Smith) publicerer uddannelsen og giver instituttets kommunikationsmedarbejder(e) besked herom.
 

Procedure for uændrede genudbud samt for ændring eller nedlæggelse af eksisterende deltidsuddannelser på EVU studieguiden

1. Genudbud af samt ændringer i en eksisterende deltidsuddannelse eller enkeltfag skal være godkendt af de rette instanser, enten eksternt eller internt på AAU afhængigt af ændringens karakter (f.eks. ændring i titel, studieordning, udbudstidspunkt, deltagerbetaling, campus og adgangskrav eller nedlæggelse af uddannelse, enkeltfag eller specialisering).

Når godkendelsen foreligger, skal instituttets kommunikationsmedarbejder(e) og kontoret for Efteruddannelse i Studieservice (evu@aau.dk) orienteres om genudbuddet, ændringerne eller nedlæggelsen.

a). Hvis en uddannelse/specialisering/fagpakke/modul/enkeltfag skal holde pause i en periode og udbydes igen senere, skal den IKKE slettes helt i EVU-studieguiden men blot gøres ikke-synlig. Efteruddannelse (Susanne Smith) kontakter ITS for at få det gjort.

b). Ved nedlæggelse af en uddannelse/specialisering/fagpakke/modul /enkeltfag skal den slettes i både struktur- og indholdsdelen i EVU-studieguiden. Efteruddannelse (Susanne Smith) kontakter ITS for at få det gjort.

c). Hvis uddannelsen blot skal genudbydes uændret, foretager Efteruddannelse (Susanne Smith) ændringer i faktaboksen mht. udbudstidspunkt, og instituttets kommunikationsmedarbejder(e) foretager evt. ændringer i indholdet (f.eks. seminardatoer).

d). Hvis uddannelsen skal ændres, og dette kræver ændringer i EVU-studieguidens struktur, inkl. content struktur, gøres følgende:

 • Efteruddannelse (Susanne Smith) giver ITS besked om, hvilke ændringer, der skal foretages i hhv. structure og content tool.
 • ITS foretager ændringerne i strukturen af uddannelsen (i både structure og content tool) i EVU-studieguiden og giver instituttets kommunikationsmedarbejder(e) og Efteruddannelse (Susanne Smith) besked.
 • Instituttets kommunikationsmedarbejder(e) lægger de ændrede oplysninger i indholdsdelen (contentdelen) af uddannelsen, publicerer dette og giver Efteruddannelse (Susanne Smith) besked om, at ændringerne er foretaget.
 • Efteruddannelse udfylder uddannelsens faktaboks(e) og publicerer den/dem.
 • Efteruddannelse (Susanne Smith) publiserer strukturdelen og giver instituttets kommunikationsmedarbejder(e) besked.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er opstået gennem et samarbejde mellem Studieservice (Efteruddannelse), AAU Kommunikation, ITS og fakulteternes uddannelsesteams i et forsøg på at skabe et hensigtsmæssigt og ensartet workflow for alle involverede afdelinger.

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at informere de inddateringsansvarlige for uddannelsesbeskrivelserne på AAU’s online studieguide for deltidsuddannelser - www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse (og PR URL www.evu.aau.dk) - om, hvordan proceduren er for at udbyde og offentliggøre udbuddet af hhv. nye og eksisterende deltidsuddannelser, samt hvordan proceduren er for at nedlægge/ fjerne udbuddet af eksisterende deltidsuddannelser på hjemmesiden.

Overordnede rammer

Proceduren hænger sammen med ”Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid)” og ”Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser”.

Kontakt og ansvar

Studieservice, Efteruddannelse: Tlf. 9940 9420, efteruddannelse@aau.dk.

AAU sagsnr. 2018-054-00013

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Intet bilag.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd