AAU Håndbogen

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Publiceret: 05.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2021)

Print som pdf

Indhold

Generel information

 • Enkeltmodulernes titler er de titler, de har i studieordningen.
   
 • Boksen ”Søg optagelse”:
  Indholdet styres af Efteruddannelse og ITS.
   
 • Højremenuen med link til ”moderuddannelsen”, målgruppe og udbytte, indhold, undervisning, adgangskrav, tid, sted og pris samt kontakt er lig med moderuddannelsens højremenu og trækker sit indhold derfra.
   
 • Boksen ”Muligheder for enketlfag” indeholder den samme tekst på alle enkeltmoduler. Boksens indhold udfyldes af kontoret for Efteruddannelse.
   
 • Boksen "Fakta":
  Indholdet i denne boks udfyldes af kontoret for Efteruddannelse. Faktaboksen indeholder:
  - Formelt navn på enkeltmodulet (dvs. som det fremgår i studieordningen) samt hvilken uddannelse, det hører under.
  - Varighed: Start- og sluttidspunkt for modulet (enten fra startmåned + årstal til slutmåned + årstal eller med specifikke datoangivelser).
  - Sted: Hvilken by, uddannelsen er akkrediteret til at være afholdt i.
  - ECTS point: (F.eks. 10).
  - Deltagerbetalingen for enkeltmodulet (excl. litteratur, ophold, forplejning m.v.).
  - Øvrige udgifter (består af et link, som fører til undersiden "Tid, sted og pris")
  - Ansøgningsfrist.
   
 • Liste nederst på siden med alle enkeltmoduler fra moderuddannelsen:
  Styres af ITS og kontoret for Efteruddannelse.
   
 • Billeder: Billeder skal være skarpe, i farve, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.
  - Find f.eks. billeder på http://aaubilledbank.aau.dk/#1513684038077_0 (kategorien ”webdesign”).
  - Gratis online billedbehandlingsprogram: http://pixlr.com/express/.
  - Læs evt. her om brug og beskæring af billeder: http://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/billeder/.
   
 • Youtube videoer:
  Ønsker du at indlejre en Youtube video i din uddannelsesbeskrivelse, kan du finde en vejledning til det her: http://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/video/.
   

Inddateringstjekliste

 • Billede:
  Billede uploades som featured image og skal være 650x350 pixels.
   
 • Lead in text (i artiklen ”Introtekst”):
  Max 5-8 linjer, der giver en kort, overordnet og fængende beskrivelse af faget/modulet (en ”salgstale”).
   
 • Full text (i artiklen ”Introtekst”):
  Her præsenterer du faget/modulet for de potentielle ansøgere. Inspirér og motivér de potentielle ansøgere til at vælge netop dette fag, og beskriv grundigt og konkret, hvad faget/modulet indeholder.
   
 • Full text (i artiklen ”Seminardatoer og øvrige udgifter”):
  Her skrives fagets seminardatoer, og der gives information om øvrige udgifter ud over deltagerbetalingen (f.eks. udgifter til litteratur, forplejning, overnatning m.v.).

Hjælp til InfoGlue: http://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide.

Oprindelse, baggrund og historik

Retningslinjerne er opstået gennem et samarbejde mellem Studieservice (Efteruddannelse), AAU Kommunikation, ITS og fakulteternes uddannelsesteams i et forsøg på at skabe et hensigtsmæssigt og ensartet workflow for alle involverede afdelinger.

Formål og afgrænsning

Formålet med retningslinjerne er at informere de inddateringsansvarlige for uddannelsesbeskrivelserne på AAU’s online studieguide for deltidsuddannelser - www.aau.dk/uddannelser/efteruddannelse  (og PR URL www.evu.aau.dk) - om, hvordan de lægger information om AAU’s enkeltmoduler på deltid på hjemmesiden.

Overordnede rammer

Retningslinjerne hænger sammen med ”Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser” og ”Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser”.

Kontakt og ansvar

Studieservice, Efteruddannelse: Tlf. 9940 9420, efteruddannelse@aau.dk og AAU Kommunikation.

AAU sagsnr. 2018-054-00013

Begrebsdefinitioner

Et enkeltmodul er lig med et enkeltfag. Nogle uddannelser kalder dem enkeltmoduler, mens andre kalder dem enkeltfag.

Bilag

Intet bilag.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd