AAU logo

AAU Håndbogen

Tavshedspligt

Publiceret: 05.01.2018 (Sidst ændret: 05.12.2018)

Print som pdf

Indhold

Ifølge forvaltningsloven § 27 har den, der virker inden for den offentlige forvaltning tavshedspligt, jf. straffeloven § 152 og §§ 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde oplysningen for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser. Eksempler på disse interesser er nærmere angivet i forvaltningsloven § 27, stk. 1. I personalesager er der eksempelvis hensyn at tage til beskyttelse af enkeltpersoners personlige, herunder økonomiske, forhold.

Tavshedspligten indebærer, at medarbejdere på AAU ikke på nogen måde – direkte eller indirekte – uberettiget må videregive eller udnytte fortrolige oplysninger.

Tavshedspligten bortfalder ikke med ansættelsens ophør, jf. straffeloven § 152, stk. 1. Også efter dette tidspunkt er tidligere offentligt ansatte bundet af deres tavshedspligt, og det er dem fortsat forbudt uberettiget at videregive eller udnytte fortrolige oplysninger, som de har fået kendskab til i forbindelse med tjenesten.

Forsendelse af fortrolige oplysninger med intern universitetspost skal altid ske i lukket kuvert. Kommunikation inden for AAU’s maildomæne kan som altovervejende hovedregel sendes frit, mens e-mails indeholdende fortrolige oplysninger til eksterne postsystemer skal sendes krypteret.

Formål og afgrænsning

Som ansat på Aalborg Universitet kan du få kendskab til oplysninger af fortrolig karakter, som ikke må komme uvedkommende til kendskab - hverken i eller udenfor Aalborg Universitet.

Overordnede rammer

Forvaltningsloven

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Kategorier

Type

Målgruppe

Relaterede dokumenter

Journaliseringspligt for AAU ansatte

Læs mere