AAU Håndbogen

Ophavsret: Du må bruge billeder, når du underviser på AAU

Universitetet har tegnet en aftale med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som tillader brug af ophavsretligt beskyttede billeder i undervisningen

Publiceret: 05.01.2018 (Sidst ændret: 15.03.2018)

Print som pdf

Indhold


Aftalen med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark) giver ansatte og studerende ved AAU lov til at bruge såkaldte isolerede (fritstående) billeder fra digitale og analoge (trykte) kilder, og lade dem indgå i nye sammenhænge i forbindelse med undervisning.
 

Det betyder, at du må:

 • hente billeder fra åbent tilgængelige sider på internettet
 • indscanne billeder fra bøger, postkort, ugeblade mv.
 • bruge billederne i PowerPoint-præsentationer og i opgaver
 • fremstille undervisningsforløb med billeder til Smartboards
 • gemme egne præsentationer med billeder på Smartboards, og genbruge og/eller dele disse undervisningsforløb med andre undervisere på institutionen
 • gemme egne undervisningsforløb, PowerPoint-præsentationer, opgaver og opgaveløsninger med billeder på institutionens intranet (F.eks. Moodle) eller på USB
 • indsætte billeder i de studerendes rapporter og opgaveløsninger
 • udveksle digitale undervisningsforløb, opgaveløsninger og rapporter med billeder via e-mail mellem insitutionens undervisere og studerende
 • oprette et billedarkiv på institutionens intranet (F.eks. Moodle).

Der er ingen begrænsning på hvor mange billeder, du må bruge, men du skal altid huske at kreditere ejeren af billedet, og skrive kunstnerens navn nedenunder, eller i nærheden af billedet, når du bruger det.
 

Du må dog ikke:

 • bruge billederne uden for institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens undervisere og studerende
 • bruge billederne til andet end undervisningsformål
 • gøre billederne tilgængelige på åbent internet, herunder AAUs hjemmeside
 • lagre billederne på et intranet, som ikke har adgangsbeskyttelse
 • manipulere eller ændre i billederne
   

aftalen tillader heller ikke, at du:

 • bruger eller lagrer billeder fra websider, som AAU ellers har indgået en individuel aftale, f.eks. en abonnementsaftale
 • bruger eller lagrer billeder fra lukkede websider, der forudsætter individuel klarering, som f.eks. professionelle billeddatabaser
 • indscanner billeder fra bøger, hvor forlaget eller forfatteren har angivet, at dette kræver særlig aftale
 • bruger billeder af kunstnere, som ikke ønsker at medvirke – se navnene her.

Hvis AAU opsiger aftalen, skal du slette alle digitale kopier af billeder, du har lagret på passwordbeskyttede intranet som f.eks. Moodle.

Oprindelse, baggrund og historik

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2017

Hvis AAU opsiger aftalen, skal du slette alle digitale kopier af billeder, du har lagret på passwordbeskyttede intranet som f.eks. Moodle.

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitet (AAU) har tegnet en aftale med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som giver AAUs undervisere og studerende lov til at bruge ophavsretligt beskyttede billeder i forbindelse med undervisning på AAU. Du må dog stadig ikke bruge billederne udenfor institutionen eller udveksle dem med andre end institutionens undervisere og studerende.

Ønsker du at anvende billeder i andre sammenhænge end undervisningsøjemed og gøre dem tilgængelige for offentligheden, kan du læse mere om dine muligheder på siden Hvad må jeg med billeder og grafik?

Overordnede rammer

Aftalen er tegnet med VISDA (Visuelle Rettigheder Danmark), som er en non-profit organisation, der repræsenterer mere end 2.500 danske, og gennem samarbejde med udenlandske søsterselskaber, over 160.000 udenlandske kunstnere. VISDA er bemyndiget af Kulturministeriet til at forhandle licenser, der dækker alle kunstnere og fotografer og fordeler penge til de kunstnere, der har produceret de billeder, AAUs studerende og ansatte anvender i forbindelse med undervisning på AAU.

VISDA er en del af Copydan, der består af syv selvstændige rettighedsorganisationer, der repræsenterer skabende og udøvende kunstnere og forfattere.

AAU har også tegnet en kopiaftale med Copydan Tekst og Node, en privat virksomhed, der er etableret og ejet af rettighedshavere på tekst-området. Aftalen muliggør bl.a. lovlig kopiering af ophavsretligt beskyttede materialer som bøger, tidsskrifter, noder, hjemmesider m.m. i forbindelse med undervisning på AAU.

Endvidere har AAU tegnet en aftale med en anden af Copydans organisationer AVU-Medier, der er en non-profit forening, der repræsenterer producenter af film, tv og radio.

Kontakt og ansvar

Copyright Teamet på Aalborg Universitetsbibliotek formidler aftalen og du kan læse mere om brug af ophavsretligt beskyttede billeder på siden Hvad må jeg med billeder og Grafik? eller du kan kontakte gruppen på copyright@aub.aau.dk

Begrebsdefinitioner

Med billeder forstås alle former for billedkunst, såsom fotografier, tegninger, illustrationer, malerier, skulpturer, modeller, kunsthåndværk, grafik mm.

Med ”isolerede billeder” menes billeder, som ikke – oprindeligt – optræder i sammenhæng med tekst, eller som er isoleret fra den oprindelige omgivende tekst.

Bilag

Der er ingen bilag tilknyttet denne artikel.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ophavsret: Du må kopiere 20% af en tekst og dele den i undervisningen

Universitetet har tegnet en aftale med Copydan Tekst & Node, der tillader kopi af ophavsretligt beskyttede tekster i undervisningen

Læs mere

Ophavsret: Du må bruge radio- og TV-udsendelser i din undervisning og forskning

Du har adgang til radio- og TV-udsendelser via Mediestream samt LARM.fm. og du må bruge dem i din undervisning og forskning

Læs mere