AAU Håndbogen

Opholds- og arbejdstilladelse til ikke-EU/EØS borgere

Efter aftale i Direktionen, sørger HR-afdelingens International Staff Unit (ISU) for at indhente opholds- og arbejdstilladelser til internationale medarbejdere. Formålet er at bruge færre ressourcer lokalt på denne proces, så kræfterne kan bruges på den mere personlige service og velkomst til kommende medarbejdere. Desuden forventes det, at en specialiseret varetagelse og en tættere kontakt med udlændingemyndighederne kan skabe et færre antal “komplicerede sager”, hvilket vil lette såvel institutter som internationale medarbejdere.

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Nedenfor er en sumerisk gennemgang af, hvordan Aalborg Universitet indhenter nødvendige opholds- og arbejdstilladelser for ikke-EU/EØS borgere, som kommer til universitetet i forbindelse med arbejde, gæsteforskning og/eller ph.d.-studier.
Se endvidere de vedhæftede dokumenter vedr. en grafisk fremstilling af sagsgangen vedr. hhv. ansatte VIP og ph.d.-studerende indskrevet på AAU.

De til enhver tid gældende regler for opholds- og arbejdstilladelser kan ses på www.nyidanmark.dk.
Vær opmærksom på, at overgangen fra ph.d. til øvrige VIP-stillinger betragtes som en helt ny opholdstilladelse. I disse tilfælde skal sagerne fremsendes til ISU ca. 2-3 måneder inden ansættelsesstart som fx videnskabelig assistent eller postdoc.

Kontaktinfo:

Skal opholds- og arbejdstilladelse indhentes i forbindelse med en ansættelse, sendes ansættelsessagen inkl. indstillingsblanket til HR-afdelingen, hr@adm.aau.dk/Frederik Bajers Vej 7F, 9220 Aalborg Ø (tilføj gerne "Udlænding" i emnefeltet).

Skal opholds- og arbejdstilladelse indhentes i forbindelse med et ophold uden ansættelse, sendes relevante blanket (se sagsflow) til International Staff Unit (ISU), isu.hr@adm.aau.dk

Type

Sagsflow

Ansvarlig enhed

Ansatte forskere/undervisere Når der på instituttet/fakultetet er truffet beslutning om ansættelse (eller forlængelse af nuværende ansættelsesforhold), sendes anmodningen inkl. bilag til HR-afdelingen. Dette sker ved hjælp af Indstillingsblanketten, hvor man gør opmærksom på, om der skal indhentes arbejds- og opholdstilladelse.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne på 30 dage fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 2 måneder før ansættelsesstart.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk 

 

Ansatte ph.d.-stipendiater Når der på instituttet/fakultetet er truffet beslutning om ansættelse (eller forlængelse af nuværende ansættelsesforhold), sendes anmodningen inkl. bilag til HR-afdelingen. Dette sker ved hjælp af Indstillingsblanketten, hvor man gør opmærksom på, om der skal indhentes arbejds- og opholdstilladelse.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne på 30 dage fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 2 måneder før ansættelsesstart.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk

Ph.d.-studerende på egne midler, som indskrives ved AAU Når der på instituttet er truffet beslutning om indskrivning af ph.d.-studerende, sendes anmodning om indhentning af arbejds- og opholdstilladelse til ISU. Dette sker ved hjælp af blanketten Internationale ph.d.-studerende.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid på 30 dage ved udlændingemyndighederne fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 2 måneder før opholdets begyndelse.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk

Ph.d.-studerende på egne midler, som er på gæsteophold uden indskrivning ved AAU

Når der på instituttet/fakultetet er truffet beslutning om besøg/gæsteperiode, sendes anmodningen om arbejds- og opholdstilladelse til ISU. Dette sker ved hjælp af blanketten Internationale ph.d.-studerende.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne på 30 dage fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 2 måneder før opholdets begyndelse.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk

Gæsteforskere på egne midler, som ikke skal aflønnes af AAU under deres ophold, og hvor opholdet i Danmark overstiger 90 dage

Når der på instituttet/fakultetet er truffet beslutning om besøg/gæsteperiode, sendes anmodningen om arbejds- og opholdstilladelse til ISU. Dette sker ved hjælp af blanketten Internationale gæsteforskere.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne på 30 dage fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 2 måneder før opholdets begyndelse.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

Her kan I finde en liste over hvilke nationaliteter der kræver visum og hvilke nationaliteter hvor visum ikke er påkrævet.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk

Gæsteforskere på egne midler, som ikke skal aflønnes af AAU under deres ophold, og hvor opholdet ikke overstiger 90 dage

Fra visumfri lande kan undervisere indrejse og opholde sig i Danmark i op til tre måneder.
Fra visumpligtige lande skal der indhentes visum. Instituttet udfylder en invitationsblanket (VU1 fra udlændingemyndighederne), som efterfølgende sendes til både udlændingemyndighederne og gæsten.

Gæsten medbringer invitationsblanketten, når han/hun efterfølgende henvender sig til den danske ambassade/repræsentation.

Instituttet

VU1-blanket

Gæsteforelæsere, censorer, bedømmere mv

Gæsteforelæsere, censorer mv fra ikke-EU/EØS lande, som bor og arbejder i DK skal kunne fremvise en arbejdstilladelse, som tillader bibeskæftigelse i forbindelse med gæsteforelæsning på AAU.

ISU skal godkende denne tilladelse før gæsteforelæsningen kan finde sted.

Såfremt ens arbejdstilladelse ikke specifikt giver tilladelse til at udføre bibeskæftigelse SKAL der søges om en bibeskæftigelsestilladelse (det kan f.eks. være folk, der er ansat i en privat virksomhed).

Kontakt International Staff Unit, isu.hr@adm.aau.dk, som vil være behjælpelige hermed. Forvent sagsbehandlingstid på ca. 2 måned.

Læs mere om reglerne for bibeskæftigelse her.

International Staff Unit 

isu.hr@adm.aau.dk

Praktikanter

Når der på instituttet er truffet beslutning om praktikophold, sendes anmodningen om arbejds- og opholdstilladelse til ISU. Dette sker ved hjælp af blanketten Praktikanter.

ISU ansøger på det oplyste grundlag hos udlændingemyndighederne. Der er en forventet sagsbehandlingstid hos udlændingemyndighederne på 60 dage fra modtagelsen af alle oplysninger. Processen bør derfor påbegyndes mindst 3 måneder før opholdets begyndelse.

ISU sørger for at holde instituttet orienteret om ansøgningens status.

 

 

Sagsgangsillustration

For ansatte

For ph.d.-studerende

For ikke-ansatte gæsteforskere

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd