AAU Håndbogen

Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Information om Personalepolitisk Udvalg (PPU)

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 19.05.2020)

Print som pdf

Indhold

UDVALGETS FORMÅL

Personalepolitisk Udvalg (PPU) er et permanent underudvalg nedsat af Hovedsamarbejdsudvalget (HSU). HSU's formand, eller en af rektor udpeget person, er formand for udvalget og fastlægger udvalgets sammensætning sammen med formandskabet i HSU. HSU’s personalepolitiske udvalg skal medvirke til, at AAU's personalepolitik og tilhørende aftaler løbende udvikles og er tidssvarende således, at universitetets personalepolitik aktivt understøtter Aalborg Universitets værdier, målsætninger og strategi. Personalepolitisk udvalg drøfter og forbehandler aftaler indenfor det personalepolitiske område, og indstiller til behandling hos HSU.

Personalepolitisk udvalg mødes 4-5 gange om året efter behov.

MEDLEMMER AF PERSONALEPOLITISK UDVALG

Udvalget består p.t. af følgende personer:

 • Henrik H. Søndergaard, HR-chef (formand)
 • Rasmus Antoft, dekan
 • Kim Dremstrup, institutleder 
 • Mikael Vetner, institutleder  
 •  Klaus Kjær, ingeniørassistent 
 • Jens Kirk, tillidsrepræsentant 
 • Michael Eriksen, AC-fuldmægtig  
 • Lars Rosgaard Jensen, tillidsrepræsentant. 

Udvalget sekretariatsbetjenes af HR-afdelingen ved Agnete Vind

YDERLIGERE INFORMATION OM UDVALGETS ARBEJDE

Dagsordener og referater kan ses på PPU's hjemmeside.

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at orientere om AAU's Personalepolitiske Udvalg (PPU) og dets arbejde.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent i Specialistcenteret, HR-afdelingen: Agnete Vind på mail: HSU-sekretariatet@adm.aau.dk, eller telefon 9940 7214.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd