AAU Håndbogen

Sagsbehandlingsgebyrer ved internationale rekrutteringer

Universitetet har hjemmel til at betale sagsomkostningerne i forbindelse med internationale rekrutteringer. Gebyrerne stammer dels fra sagsbehandlingsgebyr til udlændingemyndighederne (STAR) samt eventuelt gebyr for indlevering af ansøgning i udlandet (fx til ambassader).

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Der er truffet beslutning om, at Aalborg Universitet betaler for sagsomkostningerne i forbindelse med rekruttering af nye, internationale medarbejdere, således at medarbejderen ikke selv har udgifter til ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse. Det er tjenestestedet, som medarbejderen ansættes ved, der er ansvarlig for at afholde udgifterne.
Fakultetet/instituttet kan endvidere selv beslutte, om man i den enkelte ansættelsessag tillige ønsker at afholde udgifter til sagsomkostningerne for evt. medfølgende familiemedlemmer. Det er dog en forudsætning, at de pågældende familiemedlemmer rejser sammen med medarbejderen ved ansættelsens start.

Samtidig er der truffet beslutning om, at AAU ikke betaler udgifter til sagsomkostninger for internationale medarbejdere (ej heller familiemedlemmer), som allerede er ved AAU. Det inkluderer bl.a. stillingsforlængelse eller stillingsskifte.

Vær opmærksom på, at hjemlen ikke gælder følgende personer:

 • Gæsteforskere (uden ansættelse ved AAU)
 • Ph.d.-studerende på egne midler i tre år (uden ansættelse ved AAU)
 • Gæste-ph.d.'er på kortere ophold (uden ansættelse ved AAU)
 • Praktikanter/studerende på forskningsophold (uden ansættelse ved AAU)

Dvs. at AAU ikke kan betale sagsomkostningerne for ovenstående grupper.

Administrativ procedure

Den kommende medarbejder skal i første omgang selv afholde udgifter i ansøgningsprocessen, herunder sagsgebyr til udlændingemyndighederne (STAR) og evt. ambassade/repræsentation i udlandet.
Medarbejderen skal medbringe dokumentation for disse gebyrer, når han/hun ankommer til AAU, hvorefter tjenestestedet kan refundere udgifterne som udlæg via RUS (artskonto 147142 skal benyttes).
Vær opmærksom på, at der kun kan refunderes dokumenterede gebyrer. Ikke-dokumenterede udgifter og rejseomkostninger ved ansøgning (fx transport til ambassade) kan ikke refunderes.
Hvis medarbejderen annullerer sin ansættelse ved AAU, inden vedkommende når at påbegynde sit ansættelsesforhold/ankomme til Danmark, kan allerede afholdte omkostninger ikke refunderes.

Øvrigt

Vi erindrer om, at universiteterne tillige har hjemmel til at afholde rejseomkostninger i forbindelse med rekruttering af internationale medarbejdere (samt medfølgende familie) i forbindelse med fx jobsamtale og/eller ved tiltrædelse.
Ved ansættelse af videnskabeligt personale, der er rekrutteret i udlandet, kan universiteterne endvidere afholde dokumenterede rimelige udgifter til flytteomkostninger i forhold til den pågældende medarbejder og i begrænset omfang dennes evt. medfølgende familie. Kontakt Økonomiafdelingen for nærmere information om indhentning af tilbud fra flyttefirmaer (2-3 tilbud), fakturering og lignende administrativ support.
(Kilde: § 19.22.17 i Finansloven.)

Kontakt og ansvar

 Int. Staff Unit Manager Kirsten Böttger: kibo@adm.aau.dk eller 9940 9568

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd