AAU Håndbogen

Sygefravær på Aalborg Universitet

Samlet overblik over lovgivning og procedurer på sygefraværsområdet

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 29.04.2021)

Print som pdf

Indhold

HR-afdelingen har som målsætning at bidrage til en professionel og gennemsigtig håndtering af sygefravær på Aalborg universitet (AAU) i henhold til gældende personalepolitik og retningslinjer på området.

På HR-afdelingens hjemmeside findes AAU specifikke skabeloner. Det være sig mulighedserklæring, indkaldelse til sygefraværssamtale, fastholdelses- og handleplan mv. Handleplanen kan anvendes som både samtale og referatskabelon.

Vær opmærksom på at fremsendelse af diverse dokumenter til sygemeldte medarbejdere skal fremsendes til medarbejderes e-boks via smartpostløsning i workzone. I kan finde vejledningen på ESDHs hjemmeside ”Send post til e-boks/digital post på borger.dk/virk.dk”.

På AAU’s arbejdsmiljøhjemmeside, arbejdsmiljoe.aau.dk, finder du inspiration og værktøjer til forebyggelse af sygefravær. Du kan her også læse guides til gode fastholdelsesprocesser/Tilbage Til Arbejde. 

 

Håndbogsmateriale

Nedenstående sider i AAU-håndbogen er alene en faktuel sammenfatning af lovgivningen og retningslinjer, således at alle på AAU har mulighed for at danne sig et overblik.

AAU’s personalepolitik og regler for håndtering af sygefravær kan du finde yderligere information om kutyme og praksis for håndtering af fravær på AAU.

Kontakt og ansvar

Kontakt HR-afdelingen:

EST-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet, det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og det Tekniske Fakultet for IT og Design.

HSF-SYG@adm.aau.dk - ansatte under det Humanistiske og det Samfundsvidenskabelig Fakultet og Fællesservice.

Ansvarlig for dokument: Charlotte Spliid Knudsen, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Frihed med og uden løn

Regler for frihed med og uden løn på Aalborg Universitet

Læs mere

Sygemelding og raskmelding (Alle medarbejdere)

Regler og procedurer

Læs mere