AAU Håndbogen

Velkomstmøder for internationale medarbejdere og gæsteforskere

International Staff Unit (under HR-afdelingen) afvikler i begyndelsen af hver måned et velkomstmøde for nye internationale medarbejdere, ph.d.-studerende på egne midler samt gæsteforskere.

Publiceret: 12.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

De henvender sig til alle internationale medarbejdere, som ikke har boet/arbejdet i Danmark tidligere. Dette gælder også ph.d.-studerende på egne midler samt gæsteforskere, som er ved AAU i en længere periode og derfor kan have gavn af at blive introduceret til forsikringsforhold, sociale aktiviteter uden for AAU mv. 
Ægtefæller/partnere til ovenstående persongrupper er endvidere velkomne til at deltage.

Internationale medarbejdere vil få en invitation fra International Staff Unit i forbindelse med, at deres ansættelsespapirer skal udstedes af HR-afdelingen. 
International Staff Unit vil ligeledes sørge for at sende invitationer til ph.d.-studerende og 3. landeborgere, som får udstedt opholds- og arbejdstilladelse via kontoret. 
Institutterne bør derfor være opmærksomme på at videreformidle tilbuddet til ph.d.-studerende og gæsteforskere fra EU-/EØS-landene, da International Staff Unit ikke har samme mulighed for at invitere denne personkreds.

Mere information/tilmelding til møderne er at finde på: International Staff Units hjemmeside.

 

På nuværende tidspunkt afvikles velkomstmøderne alene i Aalborg. 
Vi vil gerne høre fra tjenestesteder i hhv. Esbjerg og København, hvis der er behov for og volumen nok til at arrangere noget lignende i disse byer.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd