AAU Håndbogen

Udpegning af repræsentanter til Rektors Valgudvalg

Procedure for udpegning af repræsentanter til Rektors Valgudvalg

Publiceret: 12.01.2018 (Sidst ændret: 09.02.2021)

Print som pdf

Indhold

 

Indstilling og udpegning af valgudvalgets repræsentanter

Rektor udpeger en repræsentant fra hvert hovedområde fra valggruppe 1 (VIP), en repræsentant fra valggruppe 2 (TAP) og en repræsentant fra valggruppe 3 (STUD).

Af det følgende skema fremgår de udpegnings- og indstillingsberettigede samt repræsentanternes mandatperioder. I henhold til § 46, stk. 1 i AAU’s valgregler nedsættes og afsættes valgudvalget af rektor, som derfor er udpegningsberettiget.

 

VIP-repræsentanter

(valggruppe 1)

TAP-repræsentanter

(valggruppe 2)

STUD-repræsentanter

(valggruppe 3)

Udpegningsberettigede Rektor Rektor Rektor
Indstillingsberettigede Dekanen for repræsentantens hovedområde Hovedsamarbejdsudvalget (HSU)[1]

 

Studentersamfundet
Mandatperiode 5 år 5 år 2 år

Udpegning til valgudvalget forudsætter, at den indstillede opfylder betingelserne i valgreglernes § 16 for den valggruppe, som vedkommende indstilles for, jf. § 46, stk. 2. De indstillingsberettigede kan i øvrigt frit tilrettelægge processen for indstilling af en egnet kandidat.

VIP- og TAP-repræsentanter udpeges for en 5-årig periode. STUD-repræsentanter udpeges for en 2-årig periode. Mandatperioden ophører dog før tid i følgende tilfælde:

1) Medlemmet opfylder ikke længere betingelserne for at tilhøre den valggruppe, vedkommende repræsenterer.

2) Medlemmet ønsker selv at udtræde af valgudvalget.

3) Medlemmet har en længerevarende fraværsperiode, som vurderes ikke at udløse mulighed for en suppleant, jf. nærmere herom nedenfor.

Medlemmerne af valgudvalget skal orientere Valgsekretariatet (valgsekretariatet@adm.aau.dk), hvis ét af ovenstående tilfælde indtræder, med henblik på indstilling og udpegning af en ny repræsentant til valgudvalget.

 

Kriterier for indstilling og udpegning af suppleanter

Ved længerevarende fravær af valgudvalgets repræsentanter kan der ud fra de konkrete omstændigheder udpeges suppleanter for repræsentanterne. Længerevarende fravær kan f.eks. være sygdom, barsel, orlov mv. Indstilling og udpegning af suppleanter følger de samme regler og procedurer som for de øvrige repræsentanter i valgudvalget.

Valgsekretariatet vurderer i samarbejde med Rektorsekretariatet, hvorvidt der kan udpeges en suppleant, eller om der er behov for udpegning af en ny repræsentant.

 

[1] Rektor kan som formand for HSU ikke deltage i HSU's indstilling af TAP-repræsentanter til valgudvalget, da rektor samtidig er udpegningsberettiget i forhold til TAP-repræsentanter.

Oprindelse, baggrund og historik

Denne procedure er udarbejdet af Rektorsekretariatet. Proceduren er godkendt af rektor den 27. august 2019. 

For link til AAU's valgregler se henvisning under 'relaterede dokumenter'.

Formål og afgrænsning

Denne procedure fastsætter retningslinjerne for udpegning af repræsentanter og suppleanter til Rektors Valgudvalg, herunder repræsentanternes udpegningsperioder.

Rektors Valgudvalg har i henhold til AAU's valgregler til opgave at udskrive, afvikle og opgøre valg med assistance fra Valgsekretariatet. Valgudvalget består af et medlem fra hvert videnskabeligt hovedområde af valggruppe 1 (VIP), et medlem af valggruppe 2 (TAP) og et medlem af valggruppe 3 (STUD).

Du kan læse mere om Rektors Valgudvalg her.

Kontakt og ansvar

Rektors Valgudvalg sekretariatsbetjenes af Valgsekretariatet i Studieservice, som bl.a. også varetager sagsbehandlingen i forbindelse med udpegning af repræsentanter og suppleanter til valgudvalget. Har du spørgsmål til denne procedure, kan du kontakte Valgsekretariatet via valgsekretariatet@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Valgregler

Regler om valg til Aalborg Universitets styrende organer (gældende pr. 25. juni 2019)

Læs mere