AAU Håndbogen

Årlige likviditetsopgørelser på bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

I denne procedure kan du læse om udarbejdelse af årlige likviditetsopgørelser for bevillinger fra Danmarks Frie Forskningsfond

Publiceret: 17.01.2018 (Sidst ændret: 10.01.2019)

Print som pdf

Indhold

På bevillinger over 3 mio. kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond, skal der hvert år udarbejdes en likviditetsopgørelse. AAU skal være bevillingshaver på projektet. 

Projektadministrator skal udarbejde opgørelsen ved hjælp af et afstemningsark. I dette ark skal du afstemme omkostningerne på det enkelte projekt, hvorefter du holder dem op mod udbetalingerne fra fonden. For bevillinger på 3-10 mio. kr. er rebudgetteringsgrænsen 1 mio. kr. i uforbrugte midler. På bevillinger > 10 mio. kr. er rebudgetteringsgrænsen 3 mio. kr. i uforbrugte midler. Det vil fremgå af det udfyldte ark om der er krav om rebudgettering på dit projekt. Indgår der partnere i projektet, skal du indhente erklæringer fra partnerne og tilføje deres forbrug i skemaet. 

Du skal senest 1. april i det efterfølgende kalenderår sende en årlig likviditetsopgørelse og evt. erklæringer til projektregnskab@adm.aau.dk. Dette skal sikre, at der sker likviditetsopgørelse.

Udløser opgørelsen krav om rebudgettering, skal bevillingshaver selv indsende skema for rebudgettering til fonden. Du skal også sende en kopi til projektregnskab@adm.aau.dk.

Du finder afstemningsskema samt skabeloner til partnererklæringer på dansk og engelsk på Projektøkonomis
hjemmeside
 → DFF ØSS afstemning og partnererklæringer

Du skal være opmærksom på, at på projekter, hvor AAU indgår som partner, men et andet universitet er bevillingshaver, er det op til bevillingshaver, hvordan de ønsker opgørelsen over likviditeter.

Formål og afgrænsning

Danske universiteter skal ikke længere sende årsregnskab til Danmarks Frie Forskningsfond. I stedet skal universiteterne hvert år afstemme indtægter og forbrug på de aktive bevillingssager. Er der midler over et vist beløb, som ikke er brugt afhængigt af bevillingsstørrelse, skal universiteter sikre rebudgettering over for Danmarks Frie Forskningsfond.

Målgruppen for proceduren er projektadministratorer, dvs. økonomimedarbejdere, der står for den løbende håndtering af projektets økonomi, herunder økonomisk afrapportering, bogføring mm.

Her kan du læse mere om kravet, der ligger som et tillæg til fondens ’Vilkår for bevillinger’.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Projektøkonomi.

Begrebsdefinitioner

Projektadministrator skal i denne sammenhæng forstås som den TAP-medarbejder, der står for den løbende håndtering af projektets økonomi og bogføring samt overholdelse af eksterne og interne regler og procedurer i forbindelse med projektets oprettelse, økonomiske afrapportering og lukning.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd