AAU logo

AAU Håndbogen

Ferieregler for elever

Publiceret: 19.01.2018 (Sidst ændret: 24.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Elever med uddannelsesaftale har i det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, ret til 25 feriedage med løn fra AAU pr. år. 

Er en elev ansat før den 1. juli i et ferieår:

Eleven har ret til 25 feriedage med løn fra AAU i det aktuelle ferieår. Elever har dog ikke mulighed for at indgå aftale om overførsel af denne ferie.

Er en elev ansat fra den 1. juli eller senere:

Eleven har ikke ret til feriemed med løn fra AAU i det aktuelle ferieår. Eleven har dog ret til op til 5 feriedage med løn i perioden 1. oktober - 30. april, hvis der er tale om virksomhedslukning. Dette er tilfældet ved AAU i dagene mellem jul og nytår, hvorfor elever får tildelt feriedage svarende til antallet af lukkedage. Samtidig med tildelingen af disse feriedage, bliver ferien mellem jul og nytår automatisk registreret i ScanPas (HR-systemet) af HR-afdelingen.

Ønsker en elev, der ikke har ret til feriedage med løn fra AAU, at afvikle ferie, sker dette for pågældendes egen regning (ferie uden løn). Eleven har ret til at afholde 25 dages ferie ifølge de alm. ferieregler.

Har eleven optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal eleven ikke have løn for disse dage. 
Er feriegodtgørelsen, der er optjent ved tidligere arbejdsgiver, mindre end elevlønnen fra AAU, får eleven udbetalt et beløb, svarende til forskellen mellem elevlønnen pr. feriedag og feriegodtgørelsen pr. feriedag. I sådanne tilfælde bør eleven kontakte sit lokale HR-servicecenter. Er feriegodtgørelsen, der er optjent ved tidligere arbejdsgiver, derimod større pr. dag end elevlønnen pr. dag, holder eleven ferie med den godtgørelse i det antal optjente feriedage. Resterende dage udbetales med normal elevløn. 

En elev, er efter endt uddannelse, omfattet af ferieloven. De almindelige ferieregler gør sig herefter gældende.

Elever følger som udgangspunkt de skitserede retningslinjer som beskrevet under de generelle feriereglerne.

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at beskrive ferieregler for elever som afskiller sig fra de alm. ferieregler.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Læs mere