AAU Håndbogen

Ferieregler for elever

Publiceret: 19.01.2018 (Sidst ændret: 01.09.2020)

Print som pdf

Indhold

Elever med en uddannelsesaftale har ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er begyndt. Dette gælder uanset om eleven har optjent ret til betalt ferie.

Ansættelse af elever pr. 1. september:

Eleven har ret til 5 ugers betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er startet.

Eksempel: Eleven ansættes pr. 1. september 2020. Eleven har ret til betalt ferie i ferieafholdelsesperioden som starter den 1. september 2020 og 2021.

Ansættelse af elever i perioden fra 2. september til 31. oktober:

Eleven har ret til 5 ugers betalt ferie i den aktuelle ferieafholdelsesperiode, og eleven har endvidere ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er startet.

Eksempel: Eleven ansættes pr. 1. oktober 2020. Eleven har ret til 5 ugers betalt ferie i det aktuelle ferieafholdelsesperiode, samt i ferieafholdelsesperioden fra 1. september 2021 og 2022.

Ansættelse af elever i perioden fra 1. november til 30. juni:

Eleven har ret til betalt ferie i virksomhedslukningen mellem jul og nytår, samt ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden. Vil eleven kunne optjene mere end 3 ugers betalt ferie + ferie til afholdelse under virksomhedslukningen, har eleven også ret til at holde denne ydereligere optjente ferie. Ligeledes har eleven ret til betalt ferie i 5 uger i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er startet.

Eksempel: Eleven ansættes pr. 1. november 2020, og AAU holder lukket mellem jul og nytår i 3 dage. Eleven optjener ferie efter de almindelige regler med 2,08 feriedage pr. måneds ansættelse. Det betyder, at eleven i ferieåret i alt vil kunne optjene 20,88 feriedage (2,08 * 10 måneder). Eleven har ret til 3 dages betalt ferie under virksomhedslukningen mellem jul og nytår, 3 ugers betalt ferie i hovedferieperioden mellem 1. maj og 30. september 2021 samt 2,88 optjente feriedage på et andet tidspunkt.  

Ansættelse af elever i perioden fra 1. juli til 31. august:

Eleven optjener ret til betalt ferie i juli og august måned i den aktuelle ferieafholdelsesperiode. Eleven har endvidere ret til betalt ferie i den første og anden hele ferieafholdelsesperiode efter, at ansættelsesforholdet er startet.

Ferie optjent ved tidligere arbejdsgiver

Har eleven optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal eleven ikke have ferie med løn for disse dage, medmindre feriegodtgørelsen er lavere end elevlønnen. I sådanne tilfælde skal arbejdsgiveren betale eleven forskellen mellem elevlønnen og feriegodtgørelsen pr. feriedag. I sådanne tilfælde bør eleven kontakte sit lokale HR-servicecenter. Er den optjente feriegodtgørelse pr. dag derimod højere end elevlønnen pr dag, holder eleven ferie med optjent feriegodtgørelse. Resterende dage udbetales med normal elevløn.

Andre ferieregler og særlige feriedage

Elever følger som udgangspunkt de samme retningslinjer, som beskrevet under de generelle ferieregler. Dette gælder også for særlige feriedage, hvor eleven kun har ret til de særlige feriedage, der er optjent.

En elev er efter endt uddannelse omfattet af ferieloven. De almindelige ferieregler gør sig herefter gældende. En elev, der efter endt uddannelse forsætter ansættelsen hos AAU, anses ikke for fratrådt.

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at beskrive ferieregler for elever som afskiller sig fra de alm. ferieregler.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Læs mere