AAU Håndbogen

Lønforhandling og rammebelastning - TAP

Retningslinjer

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Retningslinjer for fastsættelse af om en indgåede aftale om lønforbedring belaster den fastsatte økonomiske ramme.

Det følger af beslutningen om at indføre en ramme for de årlige lønforhandlinger for TAP ansatte, at det er en undtagelse at aftale lønforbedringer uden for rammen. Rammen er således et af flere instrumenter til at sikre en ønsket lønudvikling på AAU.

Der vil dog forekomme situationer, hvor det vil være en barriere for sigtet med rammen, hvis den lønmæssige effekt af dispositionen skal ses som en rammebelastning. Disse situationer, hvor lønforbedringen kan afholdes uden for rammen, er vanskelige entydigt at beskrive. Der vil således ofte være tale om en konkret vurdering.

Som en hovedregel vil det forhold, at der er tale om væsentligt ændrede vilkår for den ansatte og ændringens ikrafttrædelsestidspunkt klart kan identificeres tale for, at løneffekten kan holdes uden for rammen. Således kan eksempelvis nævnes:

 • En ny funktion resulterende i et væsentligt ændret indhold af den ansattes hidtidige stilling, og som der er praksis for at honorere
 • En pålagt ny opgave, der ændrer den ansattes opgaveportefølje væsentligt – eventuelt for en periode - og stiller krav til en hurtig omstilling/kvalificering

Ved tvivl skal HR-afdelingen konsulteres.

Hvis løneffekten skal holdes inden for rammen, og denne ikke er stor nok til at dække belastningen, kan forbedringen således først realiseres i i efterfølgende år.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd