AAU Håndbogen

Opsigelsesvarsler

Oversigt over opsigelsesvarsler, hvis Aalborg Universitet afskediger en medarbejder.

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 14.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Det fremgår af medarbejderens ansættelsesbrev hvilket opsigelsesvarsel, der gælder. 

Medarbejderens opsigelsesvarsel følger i de fleste tilfælde varslerne i funktionærloven. Ellers vil det fremgå af en overenskomst.

Der gælder følgende opsigelsesvarsler i henhold til funktionærloven:

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til:                 Opsigelsesvarsel:                          

5 måneder                                                                1 måned

2 år og 9 måneder                                                    3 måneder

5 år og 8 måneder                                                    4 måneder

8 år og 7 måneder                                                    5 måneder

Over 8 år og 7 måneder                                           6 måneder

 

Undtagelser fra funktionærlovens opsigelsesvarsler

Der gælder en række undtagelser fra ovenstående opsigelsesvarsler. De væsentligste er: 

 • Hvis der er aftalt prøvetid i medarbejderens ansættelseskontrakt, kan medarbejderen i de første tre måneder opsiges med 14 dages varsel til fratræden på en hvilken som helst dag – altså ikke kun til en måneds udgang. Fratrædelsen skal dog kunne ligge inden for den aftalte tre måneders prøvetid.
 • Hvis medarbejderen er tidsbegrænset ansat, vil ophørstidspunktet allerede ligge fast ved ansættelsens begyndelse. Hvis medarbejderen opsiges til fratræden inden den i kontrakten fastsatte slutdato, har den pågældende krav på det sædvanlige opsigelsesvarsel i henhold til funktionærloven.

 

Der gælder følgende opsigelsesvarsler for timelønnede ikke-funktionærer:

Studerende, kontorfunktionærer og Studerende, IT-medarbejdere med gennemsnitligt maks. 8 timer pr. uge (i henhold til Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer samt Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10 - Centralorganisationen af 2010 ).

Ansættelsesperiode v. AAU          AAU’s varsel          Den ansattes varsel

Under 6 måneder                          3 dage                    3 dage

Over 6 måneder                            1 uge                      3 dage

Efter 1 år                                       3 uger                     1 uge

Efter 3 år                                       2 måneder              1 måned

Efter 5 år                                       3 måneder              1 måned

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Camilla Vinther Sørensen eller Camilla Skjødt Jakobsen

Ansvarlig for dokumentet: Dorte Hollensen, HR-Specialistcentret. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd