AAU Håndbogen

Psykologisk rådgivning

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 21.12.2021)

Print som pdf

Indhold

Tilbud til ansatte om psykologisk rådgivning ved Dansk erhvervspsykologi

Som medarbejder på AAU kan du via Dansk Erhvervspsykologi få professionel hjælp til at afklare arbejdsbetingede trivselsproblemer, som er afledt af det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø. Den fælles ordning er en vigtig del af universitets indsats mod bl.a. samarbejdsproblemer, stress, chikane.

Sådan forløber det typisk

Alle medarbejdere kan kontakte Dansk Erhvervspsykologi i tidsrummet kl. 9.00-15.00 på almindelige hverdage. Dansk Erhvervspsykologi kan kontaktes, enten:

- pr. telefon 7022 7612, eller
- mail info@danskerhvervspsykologi.dk

Når du kontakter Dansk Erhvervspsykologi bliver du bedt om at oplyse bl.a. navn, cpr. nr., ansættelsessted og hvordan du bedst kan kontaktes.

Efter en kort indledende samtale med Dansk Erhvervspsykologis visitator henvises du videre til en autoriseret psykolog med de kvalifikationer, som bedst matcher dine problematikker og geografiske tilknytning. Efterfølgende bliver du kontaktet af psykologen, og der aftales en tid indenfor 3 arbejdsdage. Der er mulighed for at få op til 5 samtaler med psykologen, og du vil afslutningsvis blive tilbudt en trepartsamtale med nærmeste leder. Alle henvendelser til Dansk Erhvervspsykolog bliver behandlet fortroligt, indtil der træffes anden aftale.

Erfaringerne viser, at i de tilfælde, hvor din leder er involveret og får mulighed for at støtte ledelsesmæssigt op om situationen, vil det mærkbart øge din mulighed for hurtigere genvunden trivsel og arbejdsevne. Derfor kan du forvente, at psykologen under samtaleforløbet sammen med dig vil afklare muligheden for involveringen af arbejdsstedet med respekt og forståelse for, at det under særlige omstændigheder ikke kan lade sig gøre.

Vigtigheden af at inddrage din leder og arbejdsstedet handler også om, at din situation, sammen med de øvrige erfaringer fra den psykologiske rådgivning, meget gerne skal bidrage til at øge den forebyggende indsats på AAU med henblik på at reducere problemer i det sociale og organisatoriske arbejdsmiljø.

HR-afdelingen vil efter endt samtaleforløb stå til rådighed med hjælp og rådgivning ift. at forebygge yderligere trivselsproblemer.

Dansk ERHVERVSPSYKOLOGI – et stærkt netværk af landsdækkende psykologer

Dansk Erhvervspsykologi er et landsdækkende netværk af over 400 psykologer. Virksomheden har stor erfaring med og kendskab til universitetssektoren.

Til at bistå Aalborg Universitet har Dansk Erhvervspsykologi håndplukket et team af organisations- og krise psykologer som faste samarbejdspartnere. Psykologteamet består af 22 psykologer med særlige kompetencer indenfor arbejds- og organisationspsykologi, hvoraf 13 har base i Aalborg, 2 i Esbjerg og 7 i København. Alle psykologer kan gennemføre samtaler på både dansk og engelsk.

Opsamling af samtaletemaer

Med henblik på at sikre en brugbar og etisk vidensopsamling fra psykologsamtalerne foretages en anonym dataopsamling omkring de arbejdsmæssige trivselstemaer fra hvert enkelt samtaleforløb. Denne opsamling foretages af den henviste i samarbejde med psykologen som afslutning på samtaleforløbet. Den indeholder de vigtigste trivselsmæssige problemer, som har særlig betydning for den henvistes trivsel på arbejdspladsen. Dette kan eksempelvis være højt arbejdspres, uopnåelige krav, indflydelse på eget arbejde, samarbejdskonflikter, ledelsesmæssige problemer mv. Det er vigtigt at påpege, at det til enhver tid er den henvistes afgørelse, hvilke informationer der ”bæres” ud af det fortrolige samtalerum med psykologen.

HR-afdelingen modtager en gang halvårligt anonymiseret statistisk fra Dansk Erhvervspsykologi. Universitetets Hovedsamarbejdsudvalg og Hovedarbejdsmiljøudvalg vil en gang årligt blive informeret om hovedtemaerne for de gennemførte samtaleforløb.

Særligt vedr. beskatning

Anvendelsen af den psykologiske rådgivnings tilbud er skattefrit for medarbejderen, idet ordningen sigter på at rådgive i forhold til eller forebygge arbejdsrelaterede lidelser/sygdomme. Såfremt en leder yder tilskud til medarbejderens forløb (forlængelse ud over de 5 timer) fortsættes medarbejderens skattefrihed.

 

 

Formål og afgrænsning

Den psykologiske rådgivning giver medarbejdere tilbud om individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald. HR-afdelingen er ansvarlig for aftalen med Dansk Erhvervspsykologi. For spørgsmål i forbindelse med anvendelse af akut krisehjælp kontakt venligst Line Renée Thellufsen på 2266 5869.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Line Renée Thellufsen, lrth@adm.aau.dk eller 9940 9451 eller
2266 5869.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd