AAU Håndbogen

Psykologisk rådgivning

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 18.08.2023)

Print som pdf

Indhold

Tilbud til ansatte om psykologisk rådgivning

Som medarbejder på Aalborg Universitet kan du få psykologsamtaler igennem en ekstern leverandør, hvis du oplever vanskeligheder i dit arbejde og har brug for hjælp. Leverandøren er erhvervspsykolog David Graae, som har et team af autoriserede psykologer, der kan være behjælpelig ved f.eks.:

 • arbejdsbetinget stress
 • konflikter eller samarbejdsproblemer på arbejdspladsen
 • grænseoverskridende, chikanerende eller diskriminerende adfærd på arbejdspladsen
 • omstruktureringer og afskedigelse
 • voldsomme hændelser f.eks. overfald, dødsfald eller ulykker på arbejdspladsen

Formålet med psykologisk rådgivning er at understøtte håndtering af aktuelle arbejdsbetingede udfordringer samt forebygge arbejdsbetingede trivselsproblematikker.

kontakt

Du og din nærmeste leder udfylder en samtykkeerklæring, som sendes via sikker mail (din AAU-mail er en sikker mail) til info@davidgraae.dk. I mailen angiver du dit telefonnummer, og hvornår du kan kontaktes.

Herefter vil du inden for 48 timer blive kontaktet af en psykolog, som visiterer dig til en psykolog med de kvalifikationer, som bedst matcher dine problematikker. Der aftales en tid indenfor 10 arbejdsdage, og der er mulighed for at få op til 5 samtaler med psykologen.

Psykologisk rådgivning har mandlige og kvindelige psykologer tilknyttet i Aalborg, København og Esbjerg. Hvis samtalerne foretrækkes på engelsk, vil ydelsen blive gennemført af en sprogligt kvalificeret psykolog.

Der kan være særlige omstændigheder, som gør, at du ønsker et anonymt forløb uden inddragelse af din leder. I disse tilfælde sender du en sikker mail (din AAU-mail er en sikker mail) til info@davidgraae.dk, hvor du angiver dit telefonnummer, og hvornår du kan kontaktes.

inddragelse af din leder

Erfaringerne viser, at når nærmeste leder er involveret og får mulighed for at hjælpe og støtte op om situationen, skabes der bedre forudsætninger for en succesfuld tilbagevenden. Derfor kan du forvente, at psykologen under samtaleforløbet sammen med dig vil afklare muligheden for involveringen af arbejdsstedet. Dette vil altid foregå efter reglerne om tavshedspligt, og derfor med respekt og forståelse for, når det ikke kan lade sig gøre.

Alle forløb kan afrundes med en afsluttende samtale med deltagelse af psykolog, medarbejder og leder. Formålet med samtalen er at udarbejde en handlingsplan, der afhjælper de arbejdsbetingede udfordringer og forebygger, at udfordringerne opstår igen.

fortrolighed

Det er vigtigt at påpege, at det til enhver tid er den henvistes afgørelse, hvilke informationer der ”bæres” ud af det fortrolige samtalerum med psykologen.

Alle henvendelser bliver behandlet fortroligt medmindre der træffes anden aftale.

Digital inspiration

Leverandøren har udviklet en app, der hedder ”En tidlig indsats”, som kan anvendes af alle medarbejdere ansat på Aalborg Universitet.

Her kan du bl.a. finde inspiration til:

 • hvordan man spotter stress hos en kollega
 • teknikker til at håndtere bekymringstanker
 • teknikker til at få ro på kroppen
 • guide til optrapningsplan efter en stresssygemelding

For at få en adgangskode til app’en, skal du skrive en mail til trivselogudvikling@adm.aau.dk.

Særligt vedr. beskatning

Samtaler ved psykologisk rådgivning er skattefri, da ordningen sigter på at rådgive i forhold til eller forebygge arbejdsrelaterede lidelser/sygdomme.

OPSAMLING AF SAMTALETEMAER

HR-afdelingen modtager en gang halvårligt en anonymiseret statistik og tilbagemelding på tematikker, som kan være særligt fremtrædende på tværs af alle samtaleforløb. Dette kan f.eks. være højt arbejdspres, uopnåelige krav, indflydelse på eget arbejde, samarbejdskonflikter, ledelsesmæssige problemer mv.

Disse temaer vil blive drøftet på universitetets Hovedsamarbejdsudvalg og Hovedarbejdsmiljøudvalg en gang årligt.

 

mulighed for Ledersparring

Ledersparring

Ledere på Aalborg Universitet har mulighed for at henvende sig til leverandøren for at få ledersparring til f.eks. at håndtere konkrete problemstillinger eller for at få overordnet sparring til at håndtere arbejdsmiljøet og trivslen hos de berørte medarbejdere. Spørgsmål af kortere karakter besvares uden beregning, og i forbindelse med henvendelser af større omfang tilbyder leverandøren ledersparring til afregning med en timepris.

Henvendelserne kan f.eks. handle om sparring på ledelsesmæssig håndtering af

 • arbejdsbetinget stress
 • konflikter og samarbejdsproblemer på arbejdspladsen
 • grænseoverskridende, chikanerende eller diskriminerende adfærd på arbejdspladsen
 • omstruktureringer og afskedigelse
 • voldsomme hændelser f.eks. overfald, dødsfald eller ulykker på arbejdspladsen

 

 

Formål og afgrænsning

Den psykologiske rådgivning giver medarbejdere tilbud om individuel psykologisk rådgivning ved arbejdsrelaterede trivselsproblemer, samt mulighed for akut krisehjælp i forbindelse med f.eks. ulykker eller trusler om overfald. HR-afdelingen er ansvarlig for aftalen.

For spørgsmål i forbindelse med anvendelse af akut krisehjælp kontakt venligst Line Renée Thellufsen på 2266 5869.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål om ordningen kan rettes til Line Renée Thellufsen, lrth@adm.aau.dk eller 9940 9451 eller
2266 5869.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd