AAU Håndbogen

Ansættelse af studerende, kontorfunktionærer (HK)

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 13.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Formålet med dette dokument er at beskrive proceduren for ansættelse af studerende, kontorfunktionærer til administrative opgaver, herunder arkivering, journalisering, kopiering og diverse ad hoc opgaver. Studerende, kontorfunktionærer ansættes i h.t. organisationsaftalen for kontorfunktionærer. 

 

Generelt om ansættelse

Studerende, kontorfunktionærer (HK) ansættes med enten:

 • maks. 8 ugentlige timer (ansættelse op til 8 timer) eller
 • maks. 15 ugentlige timer (ansættelse op til mellem 9 til 15 ugentlige timer).

I tidsrummet 1.2.xx - 30.6.xx og 1.9.xx - 31.1.xx (studieperioder) kan studentermedhjælpen ansættes med op til hhv. maks. 8 eller 15 ugentlige timer.

I tidsrummet 1.7.xx - 31.8.xx (studiefri perioder) kan studentermedhjælpen ansættes med maks. 37 ugentlige timer.

Det samlede timetal kan max. udgøre hhv. 665 eller 965 timer pr. år.

Studerende og kontorfunktionærer, der ansættes med mere end gennemsnitligt 8 ugentlige timer (mellem 9 til 15) omfattes af funktionærloven, hvilket giver den studerende en række rettigheder, der ikke kan fraviges ved aftale (f.eks. løn under sygdom og barsel, særlige feriedage, opsigelsesvarsel).

 • Den ansatte vil være omfattet af funktionærlovens regler om opsigelse (hvor øvrige har et forkortet opsigelsesvarsel).
 • Den ansatte vil have krav på løn under sygdom.
 • Den ansatte, der har krav på fuld løn under sygdom, vil have krav på fuld løn under barsel – såfremt AAU kan opnå fuld dagpengerefusion.
 • Den ansatte optjener særlige feriedage.
 • Til ansatte med gennemsnitligt 15 ugentlige timer indbetales til gruppeliv.


Ansættelse

Ansættelse af studerende, kontorfunktionærer sker via en af blanketterne:

Bevillingshaveren udfylder blanketten.

Aflevering af ansættelsessagen til HR-afdelingen skal ske som beskrevet i Procedure ved ansættelse af Studerende, D-TAP og D-VIP. Indstillingsblanketten skal være HR-afdelingen i hænde senest den første ansættelsesdag. For at sikre rettidig lønudbetaling, skal timesedlen være Lønkontoret i hænde senest en måned efter ansættelsesdatoen.
 

Forlængelse/Genansættelse

Studerende, kontorfunktionærer er omfattet af Lov om Tidsbegrænset ansættelse og kan derfor som hovedregel kun ansættes i ét tidsbegrænset ansættelsesforhold. Genansættelse, herunder forlængelse af et ansættelsesforhold, kan alene ske, når dette er i overensstemmelse med denne lov.


Timetalsforhøjelse

Ønsker en bevillingshaver at forhøje det tidligere meddelte timetal, kan dette ske efter samme procedure som indstilling til ansættelse, dvs. som beskrevet i Procedure ved ansættelse af studerende, D-TAP og D-VIP.
 

Lønudbetaling

Medarbejderen skal hver måned udfylde en timeseddel og sende denne til den leder, der i ansættelsesbrevet står anført som godkender. 


Udenlandske studerende

Ved ansættelse af en udenlandsk (gæste)studerende i ovennævnte kategori, skal man være opmærksom på, at ikke-EU-borgere, der ansættes, skal have en arbejdstilladelse. Kontakt International Staff Unit, isu.hr@adm.aau.dk. 

 

Overordnede rammer

Cirkulære om organisationsaftale for Kontorfunktionærer m.fl. i Staten (HK).

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontake dit lokale HR Servicecenter:

HSF:
Hovedpostkasse: hsf-dtap@adm.aau.dk
HR Konsulent Sarah B. Nymark Jensen på mail: sbj@adm.aau.dk eller telefon 9940 3884

EST:
Hovedpostkasse: est-dtap@adm.aau.dk
HR Konsulent Mai-Britt Kristiansen på mail: mbk@adm.aau.dk eller telefon 9940 7387

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd