AAU Håndbogen

Tildeling af doktor og æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - regler

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 17.09.2019)

Print som pdf

Indhold

I medfør af § 1, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader (doktorgradsbekendtgørelsen) fastsættes:

 

§ 1. Aalborg Universitet kan tildele de i § 2 anførte doktor- og æresdoktorgrader, idet tildeling af doktorgraden inden for et fagområde dog forudsætter, at det pågældende videnskabelige hovedområde konkret udbyder en fuld kandidatuddannelse inden for fagområdet.

 

Doktorgrader, der kan tildeles ved Aalborg Universitet

§ 2. Akademisk råd under Det Humanistiske Fakultet kan tildele følgende doktorgrader:

 1. Doktorgraden i psykologi – doctor psychologiae (dr.psyk.)
 2. Doktorgraden i filosofi - doctor philosophiae (dr.phil.)

Stk. 2. Akademisk råd under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet kan tildele følgende doktorgrader:

 1. Doktorgraden i administration – doctor scientiarum administrationis (dr.scient.adm.)
 2. Doktorgraden i erhvervsøkonomi – doctor mercaturae (dr.merc.)
 3. Doktorgraden i filosofi - doctor philosophiae (dr.phil.)
 4. Doktorgraden i jura – doctor juris (dr.jur.)
 5. Doktorgraden i sociologi – doctor scientiarum socialium (dr.scient.soc.)
 6. Doktorgraden i socialvidenskab – doctor rerum socialium (dr.rer.soc.)
 7. Doktorgraden i økonomi – doctor oeconomices (dr.oecon.)

Stk. 3. Akademisk råd under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet kan tildele følgende doktorgrader:

 1. Doktorgraden i medicin - doctor medicinae (dr.med.)
 2. Doktorgraden i naturvidenskab – doctor scientiarum (dr. scient.)
 3. Doktorgraden i teknik – doctor technices (dr.techn.)

Stk. 4. Akademisk råd under Det Tekniske Fakultet for IT og Design kan tildele følgende doktorgrader:

 1. Doktorgraden i naturvidenskab – doctor scientiarum (dr. scient.)
 2. Doktorgraden i teknik – doctor technices (dr.techn.)

Stk. 5. Akademisk råd under Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet kan tildele følgende doktorgrader:

 1. Doktorgraden i naturvidenskab – doctor scientiarum (dr. scient.)
 2. Doktorgraden i teknik – doctor technices (dr.techn.)

Stk. 6. Rektor kan tildele de til stk. 1-5 svarende æresdoktorgrader. Til betegnelsen tilføjes i disse tilfælde ”honoris causa” (h c), til eksempel ”doctor psychologiae honoris causa” eller ”dr.psyk. h c”.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne er godkendt af rektor på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen, d. 31. januar 2017.

 

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitet kan tildele doktor- og æresdoktorgrader i det omfang, de enkelte fagområder med tilhørende kandidatgrader er repræsenteret på universitetet.

Overordnede rammer

Reglerne har baggrund i § 1 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 750 af 14. august 1996 om doktorgrader (med senere ændringer).

Kontakt og ansvar

Doktorgraden tildeles af akademisk råd for det relevante fakultet, mens æresdoktorgraden tildeles af rektor efter indstilling fra fakulteterne. Eventuelle spørgsmål vedr. tildeling af doktorgrader skal derfor i første række adresseres til de enkelte fakulteter, mens spørgsmål om æresdoktorgrader kan rettes til fakulteterne eller Rektorsekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Tildeling af æresdoktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Læs mere

Tildeling af doktorgrader ved Aalborg Universitet - procedurer

Læs mere