AAU logo

AAU Håndbogen

Samtidighedsferie

Procedure for medarbejdere omfattet af samtidighedsferie

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 24.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Personkreds:

Internationale, videnskabelige medarbejdere i en af følgende stillinger: Ph.d.-stipendiat, videnskabelig assistent, postdoc, adjunkt, forsker, lektor, seniorforsker, professor MSO eller professor samt øvrig VIP personale på forskerskatteordningen kan lade sig omfatte af ”samtidighedsferie”.
 

Ikrafttræden:

Ovenstående personkreds skal i forbindelse med ansættelsen oplyse, om de ønsker at være omfattet af samtidighedsferieordningen. Har medarbejderen i første omgang ønsket at lade sig omfatte af de almindelige danske ferieregler, vil medarbejderen ikke senere kunne overgå til samtidighedsferie.

Hvis en ny medarbejder op til ansættelsen ved AAU har været omfattet af samtidighedsferie ved en anden dansk arbejdsgiver, kan medarbejderen vælge fortsat at være omfattet af samtidighedsferie ved ansættelsen på AAU. Medarbejderen vil blive bedt om at dokumentere, at vedkommende tidligere har været omfattet af samtidighedsferie.
 

Ordningen:

Mange ferieregler på samtidighedsferie er de samme som i de almindelige, danske ferieregler (fx anmeldelse/varsling af ferie, feriehindring, erstatningsferie mv.), men der gælder særlige regler for optjening og forældelse af feriedage.

Medarbejdere omfattet af samtidighedsferie optjener 2,08 feriedag pr. måneds ansættelse/25 feriedage pr. år med løn i lighed med medarbejdere omfattet af de almindelige ferieregler. Ferien kan dog afholdes i takt med at den optjenes. Dvs. at en nyansat medarbejder ikke længere skal vente op til 16 måneder efter ansættelse, før vedkommende kan afvikle ferie med løn.

Optjente feriedage med løn skal afvikles senest 3 år efter, de er optjent. Dvs. at feriedage optjent i september 2015 skal være afviklet senest i september 2018 – i modsat fald fortabes feriedagene.
 

Fastlæggelse af ferien:

Fastlæggelse af ferieafvikling aftales med nærmeste leder. På AAU ønsker universitetsledelsen, at alle medarbejdere afvikler deres optjente ferie i løbet af ferieåret. Ferieplanlægningen finder derfor sted ved forhåndsdisponering jf. Regler vedr. ferieafvikling ved Aalborg Universitet. Denne regel gør sig ligeledes gældende for medarbejdere på samtidighedsferie, hvor ledelsen skal drage omsorg med, at ferien afholdes i takt med, at den optjenes.
 

Fratrædelse

Når medarbejderen, som er omfattet af samtidighedsferie, fratræder sin stilling ved AAU, udbetales tilgodehavende feriedage med løn direkte til medarbejderen (der udstedes ikke feriebevis).
 

Ny ferielov i 2020

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft og samtlige medarbejdere overgår til samtidighedsferie. Dette betyder at den nuværende samtidighedsferieordning ophører.

Medarbejdere som på nuværende tidspunkt er omfattet af samtidighedsferieordningen kan forsætte på ordningen til den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020. Den tidligere regel, som alene gjorde det muligt at være omfattet af ordningen i 5 år, er derfor ikke længere gældende. Ydereligere information om den nye ferielov følger i takt med datoen for implementeringen nærmer sig.

Da alle medarbejdere jf. den nye ferielov overgår til samtidighedsferie i 2020 opfordre vi til, at den omtalte personkreds vælger samtidighedsferie ved ansættelsens begyndelse.
 

Særlige feriedage

Særlige feriedage er ikke omfattet af reglerne om samtidighedsferie. De vil derfor fortsat blive optjent (0,42 pr. måned/5 dage pr. år) og afviklet forskudt i hhv. optjeningsår (fx 1.1.2014 - 31.12.2014) og ferieår (fx 1.5.2015 – 30.4.2016).

Formål og afgrænsning

Formålet med siden er at beskrive reglerne for medarbejdere på samtidighedsferie som adskiller sig fra de alm. ferieregler.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål kontakt dit lokale HR-servicecenter.

SUND og TECH: EST-ST-HR@adm.aau.dk
ENG: EST-EF-HR@adm.aau.dk
HUM og SAMF: HS-HR@adm.aau.dk
Fælles Service: FS-HR@adm.aau.dk

Ejer af dokumnet: Stine Vestergaard, HR-specialistcenter.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ferie

Procedurer for behandling af ferie på AAU

Læs mere

Særlige feriedage

Procedure for behandling af særlige feriedage på AAU

Læs mere