AAU Håndbogen

Seniorklubben ved Aalborg Universitet

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 11.04.2019)

Print som pdf

Indhold

En kreds af tidligere medarbejdere ved Aalborg Universitet fandt i foråret 1997 sammen om interessen for at starte en Seniorklub for tidligere ansatte. Der afholdtes stiftende generalforsamling den 29. april 1997, og fra den dato var klubben en realitet.

Klubbens formålsparagraf (vedtægternes § 2) lyder:

Klubbens formål er at formidle socialt samvær i form af udflugter, foredrag, virksomhedsbesøg mv. for klubbens medlemmer og ledsagere.

Medlemmers ægtefælle, samlever eller faste ledsager kan nu også optages som fuldgyldig medlem.

Kontingentet fastsættes 1 gang årligt på klubbens ordinære generalforsamling og er pt. kr. 100,-/år.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt et menigt medlem.
Seniorklubben har for øjeblikket godt 200 medlemmer - men der er plads til mange flere, så tilmeld dig.

Adressen er: Seniorklubben ved Aalborg Universitet, Fredrik Bajers Vej 7A, 9220 Aalborg Øst.

Universitetets administration har tilsagt klubben praktisk støtte.

Klubbens medlemmer har mulighed for at leje Universitetets sommerhuse.

Tilmelding om optagelse i Seniorklubben kan ske til på e-mail til formand Knud Erik Olesen på leni@home3.gvdnet.dk eller kasserer Orla Nielsen på ullaogorla@gvdnet.dk eller ved at udfylde denne blanket. Sendes tilmelding pr. mail, bedes du i mailen notere følgende:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefon
 • E-mail
 • Institut (Aalborg Universitet - AAU eller Aalborg Universitetsbibliotek - AUB

Formål og afgrænsning

En kreds af tidligere medarbejdere ved Aalborg Universitet fandt i foråret 1997 sammen om interessen for at starte en Seniorklub for tidligere ansatte. Der afholdtes stiftende generalforsamling den 29. april 1997, og fra den dato var klubben en realitet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd