AAU Håndbogen

Seniorklubben ved Aalborg Universitet

Publiceret: 22.01.2018 (Sidst ændret: 15.06.2022)

Print som pdf

Indhold

Seniorklubben blev stiftet den 29. april 1997 af en kreds af tidligere medarbejdere, og har således eksisteret i 25 år, og har ca. 225 medlemmer (marts 2022).

Klubbens formål er at formidle socialt samvær i form af foredrag, virksomhedsbesøg, både i lokalområdet og på universitetet, udflugter og m.m.

På et eller andet tidspunkt i vort liv kommer der en beslutning man må tage om, hvornår man stoppe på jobbet; det kan både være af helbredsmæssige årsager eller det kan være på grund af alder.

Under alle omstændigheder kan det være en stor beslutning at tage, og måske også ganske vemodigt at skulle sige farvel til sin arbejdsplads, gode kolleger og måske også meget gode venner.

Hvad kan man så gøre ved det ?

Hvis du fremover stadig ønsker at bevare en vis tilknytning til universitetet, kan et medlemskab i Seniorklubben ved Aalborg Universitet være en god mulighed.

Hvem kan så blive medlem?

Det kan alle tidligere medarbejdere på AAU, og efter en vedtægtsændring i 2016 kan også ægtefælle, samlever eller fast ledsager til ovennævnte også blive medlem.

Indmeldelse kan ske via AAU Håndbog eller ved Seniorklubbens hjemmeside www.seniorklub.aau.dk

På hjemmesiden kan du også finde klubbens vedtægter, referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, tidligere og kommende arrangementer med mere.

Vi håber at se dig i Seniorklubben!

- Bestyrelsen

Formål og afgrænsning

En kreds af tidligere medarbejdere ved Aalborg Universitet fandt i foråret 1997 sammen om interessen for at starte en Seniorklub for tidligere ansatte. Der afholdtes stiftende generalforsamling den 29. april 1997, og fra den dato var klubben en realitet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd