AAU Håndbogen

Sprogpolitik

Publiceret: 05.05.2009 (Sidst ændret: 17.09.2020)

Print som pdf

Indhold

5.maj 2009                                                                                  

Sprogpolitik for Aalborg Universitet

Sprogpolitikken for Aalborg Universitet har til formål at bidrage til højnelse af den kommunikative kompetence i universitetets forskning og undervisning ved:

1) at vedligeholde og udvikle det danske sprog som grundlæggende skrift- og talesprog for forskningen og undervisningen på universitetet ved og

2) at anvende engelsk og evt. andre relevante fremmedsprog, hvor det er påkrævet for at fastholde og udvikle Aalborg Universitet som en aktiv partner og medspiller i det globale videnskabelige samfund.

Universitetets bacheloruddannelser gennemføres på dansk med mindre uddannelsen har et særligt internationalt sigte. Der kan udbydes enkeltstående kurser på engelsk på bacheloruddannelser. Projektvejledning kan foregå på engelsk, hvis gruppen omfatter udenlandske studerende og/eller lærere. Kandidatuddannelser, som har et særligt internationalt sigte eller omfatter udenlandske studerende og/eller lærere, gennemføres på engelsk.

Aalborg Universitets medarbejdere og studerende har frihed til at benytte dansk og engelsk som ligeværdige arbejdssprog.

Ansatte tilbydes kurser i engelsk og dansk med henblik på højnelse af den kommunikative kompetence afhængigt at formålet, fx forelæsning, vejledning, konferenceindlæg eller deltagelse i internationalt forskningsprojekt. Center for Lingvistik står for undervisning i dansk som fremmedsprog for udlændinge tilknyttet AAU (Se http://www.cfl.hum.aau.dk/). AAU Language and Communication Services (LACS) – lacs@cgs.aau.dk står for at forbedre universitetets forskeres og underviseres evne til at undervise på engelsk og andre relevante fremmedsprog. (Se http://www.cgs.aau.dk/lacs) HR-afdelingen udbyder kurser i engelsk og andre fremmedsprog til teknisk-administrativt personale. (Se http://www.hr.aau.dk/kompetenceudvikling/).

En samlet og opdateret liste over universitetets engelsksprogede uddannelser findes på: http://www.en.aau.dk/education/ 

Sprogpolitikken indgår som led i den praktiske personalepolitik på de enkelte ledelsesområder og udvikling af medarbejdernes sproglige kompetence indgår som en integreret del af personaleledelsesopgaven for institut- og afdelingsledere på universitetet.

Formål og afgrænsning

Følgende aftale angiver Aalborg Universitets sprogpolitik. Sprogpolitikken har til formål at bidrage til højnelse af den kommunikative kompetence i universitetets forskning og undervisning.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd