AAU Håndbogen

køleskabe - regler for anvendelse

Publiceret: 23.01.2018 (Sidst ændret: 24.05.2019)

Print som pdf

Indhold

køleskabe i studerendes grupperum

Alle køleskabe skal være A++mærkede (eller bedre).

I områder hvor der er fælles køleskabe til studerende, må der ikke være køleskabe i grupperummene. Køleskabe må forsat ikke have frostboks.

øvrigt el-udstyr

Ud over køleskabe og computere er det ikke tilladt at have el-udstyr i grupperum på grund af brand- og rengøringsforhold samt energiforbrug. Undtaget for dette er dog vandkogere i områder, hvor der ikke eksisterer fælles faciliteter til at lave kaffe og te.

De studerende har pligt til at rengøre og tømme deres køleskabe i grupperum op til ferieperioder.

Køleskabe øvrige steder

Nye køleskabe alle øvrige steder skal ligeledes være A++ mærkede eller bedre og må ikke have frostboks.

Udskiftning af eksisterende, ældre køleskabe For AAU som helhed er der et stort besparelsespotentiale i udskiftning af ældre, meget energiforbrugende køleskabe til nye, mindre energiforbrugende køleskabe. Udgiften hertil afholdes af de enkelte institutter hhv. administrationen.

Campus Service vil gerne være behjælpelig med at gennemføre udskiftningen, herunder foretage samlet indkøb for at opnå de bedst mulige rabatter hos leverandørerne.

Kontakt og ansvar

Campus Service, Team Drift

Teamleder Michael Baden Sørensen, mbs@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd