AAU Håndbogen

Parkering på AAU Aalborg

Publiceret: 23.01.2018 (Sidst ændret: 29.01.2018)

Print som pdf

Indhold

Parkeringspladser

Parkering skal fortrinsvis ske på de store parkeringspladser vest for Pontoppidanstræde, nord for Fibigerstræde, vest for Kroghstræde og ved Fredrik Bajers Vej. På disse pladser er der fri parkering uden tidsbegrænsninger.

Inde på universitetsområdet er der opmærket et begrænset antal P-pladser. Parkering er kun tilladt på de opmærkede pladser. Hvis man parkerer uden for de opmærkede pladser, risikerer man at blive noteret af P-vagterne.

Handicap parkering

P-pladserne er til benyttelse for alle handicapbiler. Det er ikke muligt at reservere en P-plads til et bestemt bilnummer.

Parkerede handicapbiler skal have et handicapskilt i forruden. Hvis der bliver behov for flere handicappladser bedes man rette henvendelse til campus@adm.aau.dk

Parkeringstilbud i Aalborg C

Som AAU-ansat eller -studerende kan du for 350 kr. pr. måned benytte Q-parks parkering ”Kulturen” ved Musikkens Hus i hverdagene kl. 07.00–18.00. Bemærk, at du selv indgår en aftale med Q-park, og at AAU ikke er forpligtet over for parterne.

P-tilladelser til institutbiler

Hvis der er behov for plads til institutbiler kan der eventuelt anvises (nye) pladser af Campus Service. Sådanne pladser vil blive skiltet med ”Privat parkering” og bilnummer. Etablering vil blive for instituttets egen regning.

Endvidere kan der søges særlig P-tilladelse, som giver lov til at parkere udenfor de opmærkede P-pladser. Tilladelserne er beregnet til servicebiler, f.eks. institutbiler, samt interne og eksterne håndværkere, som har behov for at parkere tæt ved en given indgang. Sådanne tilladelser vil være tidsbegrænsede.

Ansøgning om tilladelse rettes til Campus Service, campus@adm.aau.dk

P-tilladelser til universitetets tjenestebiler

Der kan søges særlig P-tilladelse, som giver lov til at parkere uden for de opmærkede P-pladser. Tilladelserne er beregnet til servicebiler, f.eks. tjenestebiler eller interne og eksterne håndværkere, som har behov for at parkere tæt ved en given indgang. Sådanne tilladelser vil være tidsbegrænsede. 

Ansøgning om p-tilladelse rettes til Campus Service - campus@adm.aau.dk.

Formål og afgrænsning

Parkeringsreglerne gælder for alle, der færdes på Aalborg universitets områder, herunder alle ansatte og studerende. Reglerne er pålagt Aalborg Universitet af Aalborg Kommune og følger færdselslovens og kommunens regler om offentlig parkering.

Der kan påregnes rundering af P-vagter.

Kontakt og ansvar

Campus Service

Afdelingsleder for Facility Service  Mary L. Christensen, mch@adm.aau.dk, tlf. 99409542

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd