AAU Håndbogen

Ombygninger

Procedure for ombygninger

Publiceret: 25.01.2018 (Sidst ændret: 04.07.2018)

Print som pdf

Indhold

En opgave rekvireres ved, at rekvirenten retter henvendelse til:

Aalborg:         BygAalborg@adm.aau.dk
København:    BygCph@cph.aau.dk
Esbjerg:         BygEsbjerg@adm.aau.dk

Rekvirenten vil modtage et autosvar, som bekræftelse på modtaget forespørgsel.
Indenfor 10 arbejdsdage kontaktes rekvirenten af en projektleder.

Opgavens niveau defineres på omfang og økonomi af rekvirenten og Campus Service (projektleder).
Campus Service (projektlederen) fremsender kort beskrivelse samt økonomisk overslag til rekvirenten.
Hvis opgaven ønskes i henhold til beskrivelsen, fremsender rekvirenten en formel bestilling til Campus Service (projektlederen).

Efter modtagelse af bestillingsskema udarbejder Campus Service (projektlederen) projektmateriale (tegninger, beskrivelse, tidsplan og økonomi) i samråd med rekvirenten.

Campus Service (projektlederen) indhenter priser på baggrund af rekvirentgodkendt projekt.

Licitationsresultatet godkendes i overensstemmelse med følgende godkendelsesprocedurer:

 • Er opgaven rekvireret af et hovedområde, skal hovedområdelederen godkende licitationsresultatet.
 • Overstiger omkostningerne 100.000 kr., følges gældende procedurer for godkendelse af bygningsrelaterede investeringer.
 • Er opgaven rekvireret af AAU Fællesskabet, kan campusdirektør efter bemyndigelse fra universitetsdirektøren godkende omkostninger på op til 100.000 kr.
  Overstiger omkostningerne 100.000 kr., indhenter campusdirektør godkendelse hos universitetsdirektøren og indhenter også i øvrigt godkendelser i overensstemmelse med gældende procedurer for godkendelse af bygningsrelaterede investeringer.

Når der foreligger et godkendt licitationsresultat, igangsættes ombygningen.

Gennemførelse af opgaven

Gennemførelse af opgaven planlægges i samråd med rekvirenten. Det er i denne fase, der tages stilling til evt. særlige hensyn.

Rekvirenten udpeger 1–2 kontaktpersoner, som er ansvarlige for videre formidling af information i egen organisation.
Skilte med information opstilles på byggepladsen af Campus Service.

Afhængig af projektets kompleksitet afholdes et antal bygge-/pladsmøder.
Referater fra disse møder fremsendes altid til rekvirentens kontaktperson/-er.
Såfremt rekvirenten ønsker det, er 1 repræsentant velkommen til at deltage i møderne.

Ved projektændringer med økonomiske konsekvenser skal der indhentes fornyet godkendelse i henhold til gældende retningslinjer.

Ved projektets afslutning

Campus Service (projektlederen) gennemfører mangelgennemgang og afleveringsforretning i henhold til AB92 med de involverede entreprenører. Efter mangelafhjælpning gennemfører Campus Service (projektlederen) overdragelsesforretning med rekvirenten.

Efter overdragelse fremsendes intern faktura til rekvirenten.

Aktion ved afvigelser

Ved ændringer / afvigelser af tid, økonomi og omfang skal der indhentes fornyet godkendelse.
Ved rekvirentens standsning af projektet opgøres sags økonomien og intern faktura fremsendes til rekvirenten.

Ansvar/Beføjelser

Rekvirent:

 • Ansvar for finansiering og godkendelse af projektøkonomi
 • Deltagelse i udarbejdelse af projektmateriale samt tidsplan
 • Godkendelse af projektplan
 • Orientering i egen organisation

Campus Service (Projektlederen):

 • Projektbeskrivelse
 • Økonomistyring og økonomigrundlag
 • Tid
 • Udbudsmateriale
 • Udførelse

Registreringer

 • Sagsliste
 • Mdoc
 • Captia
 • Tegningsdatabase

Fordeling

Nødvendig orientering til relevante interessenter
Internt i henhold til sagslisten.

Arkivering

Projektmateriale arkiveres i Mdoc og WorkZone

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er godkendt af Peter Plenge d. 19.12.2013

Formål og afgrænsning

Beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med bestilling og gennemførelse af bygningsrelaterede opgaver.

Proceduren er gældende for ombygninger og andre bygningsrelaterede opgaver rekvireret af et hovedområde (ved hovedområdets leder eller en af denne bemyndiget person) eller AAU Fællesskabet (ved universitetsdirektøren eller campusdirektør efter bemyndigelse fra universitetsdirektøren).

Omfanget defineres i henhold til ”Bestillingsskema for igangsættelse af interne byggesager”

Kontakt og ansvar

Campus Service, campus@adm.aau.dk

Teamleder for Team Byggeri Peter Thorup Hansen, pth@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd