AAU Håndbogen

vedligehold - Udvendigt

Procedure

Publiceret: 26.01.2018 (Sidst ændret: 04.07.2018)

Print som pdf

Indhold

På baggrund af et bygningssyn, der gennemføres hvert 4. år af en ekstern rådgiver (i Bygningsstyrelsens regi) i samarbejde med Campus Service, tildeles AAU en årlig bevilling til udvendig vedligehold.

Bevillingen disponeres af Campus Service, hvorefter der indhentes accept fra Bygningsstyrelsen.
Bygninger, der gennemgår revitalisering eller ombygges væsentligt, har første prioritet.

Brugerne informeres i starten af hvert nyt år om, hvilke bygninger der vil være omfattet af planlagt udvendig vedligehold i det indeværende år. Projekter planlægges udført under hensyntagen til vigtige aktiviteter i bygningen, herunder eksamen og Ph.d. afhandlinger. Det påhviler brugeren at advisere AAU Campus Service om vigtige aktiviteter i bygningen.

 • Projektmateriale udarbejdes af projektlederen.
 • Projektlederen indhenter priser på baggrund af projekt. Ved godkendt licitationsresultat igangsættes projektet.
 • Lokaler, som berøres af projektet, bookes af AAU Campus Service i samarbejde med brugeren. Brugerne informeres om projektets omfang og gældende tidsplan udleveres til brugeren.
 • Brugeren medvirker til projektets gennemførelse ved at afdække/foranledige flytning af eget inventar og ved evt. midlertidigt at finde alternative lokaler.
 • Brugeren udpeger én kontaktperson, der definerer informationsbehov under gennemførelse af projektet. Kontaktpersonen har ansvaret for orientering i egen organisation.
 • Skilte med information opstilles på byggepladsen af projektlederen.

Afhængig af projektets kompleksitet afholdes et antal bygge-/pladsmøder. Referater fra disse møder fremsendes altid til brugerens kontaktperson.

Ved projektets afslutning gennemfører projektlederen mangelgennemgang og afleveringsforretning i henhold til AB92 med de involverede entreprenører.

Brugerne orienteres om, at afleveringsforretningen er gennemført og Campus Service betragter vedligeholdelsesarbejdet som afsluttet.

Aktion ved afvigelser

Ved ændringer/afvigelser af tid, økonomi eller omfang skal alle interessenter orienteres.

Registreringer

 • Bygningsstyrelsens økonomiweb
 • Mdoc
 • WorkZone

Arkivering

Projektmateriale arkiveres i Mdoc, WorkZone og bygningsgruppens fællesdrev.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er godkendt af Peter Plenge d. 19.12.2013

Formål og afgrænsning

Beskrivelse af forretningsgangen i forbindelse med udførelse af planlagt udvendig vedligehold.

Proceduren er gældende for planlagt udvendig vedligehold af Bygningsstyrelsens bygninger, herunder bygninger, befæstede arealer og ledninger i terræn (el, vvs, og kloak).

Kontakt og ansvar

Campus Service, campus@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd