AAU Håndbogen

AAU's billedbank

Publiceret: 30.01.2018 (Sidst ændret: 11.09.2020)

Print som pdf

Indhold

Skyfish er AAU's billedbank. Det er et arkiv med billeder af studerende, ansatte, bygninger, bæredygtighed mv. på Aalborg Universitet. Der er kun adgang for ansatte.

Hovedparten af billederne i Skyfish er taget af ansatte på Aalborg Universitet, og de fleste er til fri brug. Billederne skal anvendes i overensstemmelse med persondataforordningen (GDPR).

Kontakt Søren Emil Søe Degn, sed@adm.aau.dk, for at bliver oprettet som bruger i Skyfish. Hvis du allerede er oprettet som bruger i Colourbox, vil login være det samme for begge billedbanker. For at kunne downloade billeder i Skyfish kræves dog, at du specifikt er oprettet som bruger i Skyfish.

 

AAU's Billedbank skyfish

Formål og afgrænsning

Formålet med AAU's billedbank er at stille billeder til rådighed for alle ansatte på AAU til internt og eksternt brug. 

Kontakt og ansvar

Kontakt: Søren Emil Søe Degn, AAU Kommunikation

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd