AAU logo

AAU Håndbogen

Ph.d.-forløb - referencetjek af foreløbig afhandling, SAMF

Procedure for sagsgange i forbindelse med referencetjek af foreløbig afhandling i ph.d.-forløb

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 06.03.2020)

Print som pdf

Indhold

Trin

 
1

Den ph.d.-studerende sender senest 20 arbejdsdage før den endelige indlevering sit næsten færdige manuskript til ph.d.-afhandlingen til ph.d.-skolens hovedpostkasse, aauphd@adm.aau.dk. Såfremt der er tale om en artikelbaseret afhandling, skal artiklerne såvel som kappen inkluderes. Alle filer samles til én og fremsendes i PDF-format. Dette skal ske inden, at der udfyldes vejledererklæring.

Ph.d.-vejlederen sættes cc, så vejleder ved, at afhandling er indsendt til referencetjek hos ph.d.-skolen.

Den ph.d.-studerende skal indlevere som planlagt. Den ph.d.-studerende arbejder videre på afhandlingen, så det er muligt at indlevere til den planlagt dato.

2

Ph.d.-skolens sekretariat uploader afhandlingen iThenticate.

3

Senest fem arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, den ph.d.-studerende har afsendt sin foreløbige afhandling modtager den ph.d.-studerende underretning fra ph.d.-skolens sekretariat om, hvordan iThenticate-rapporten er vurderet.

Den ph.d.-studerende kan indlevere sin afhandling som planlagt, hvis iThenticate-rapporten ikke giver anledning til tvivl.

Hvis iThenticate-rapporten giver anledning til tvivl, drøfter ph.d.-teamet rapporten med ph.d.-skolelederen og den ph.d.-studerende informeres.

4

Hvis ph.d.-skoleleder vurderer, at der tvivlstilfælde i iThenticate-rapporten, nedsætter dekanen et udvalg, der består af:

 • Institutleder
 • Ph.d.-skoleleder (formand)
 • Ph.d.-programleder

Udvalget skal nedsættes senest fem arbejdsdage efter indlevering.

Straks efter (og senest 5 arbejdsdage efter indlevering) nedsættelse af udvalget, får den ph.d.-studerende via ph.d.-skolens sekretariat besked om, at udvalget er nedsat, og hvem det består af samt besked om, at udvalget vil udarbejde en indstilling hurtigst muligt.

5

Udvalget udarbejder - senest 10 arbejdsdage efter nedsættelse - en vurdering, hvori der kan foreslås, at den ph.d.-studerende kan ændre i afhandlingen inden endelig indlevering.

6

Formanden for udvalget sender udvalgets indstilling senest 10 arbejdsdage efter nedsættelse til ph.d.-skolens sekretariat (til den relevante sagsbehandler).

Ph.d.-skolens sekretariat sender umiddelbart herefter indstillingen til den ph.d.-studerende med cc til hovedvejleder, institutleder og ph.d.-skoleleder.

7

Den ph.d.-studerende beslutter herefter, om vedkommende vil aflevere som planlagt med eller uden rettelser. Den ph.d.-studerende meddeler sin beslutning til ph.d.-skolens sekretariat senest 10 arbejdsdage efter modtagelse af indstillingen.

8

De foreløbige afhandlinger, der efter referencetjekket blev vurderet til at indeholde tvivlsomme sætninger eller afsnit, scannes igen i iThenticate, når de genindleveres.

9

Såfremt den nye iThenticate-rapport ikke giver anledning til tvivl, sendes afhandlingen videre til bedømmelse i bedømmelsesudvalget.

Såfremt afhandlingen ikke kan gå direkte til bedømmelse, følges procedure for sager om Videnskabelig Uredelighed, dvs. at sagen overgår til behandling i PU AAU.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Politikken er udarbejdet i perioden juni-september 2017 af Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab/ph.d.-teamet i samarbejde med ph.d.-skolelederen og prodekanen for forskning.

Formål og afgrænsning

Nedenstående procedure er udarbejdet for at sikre kvaliteten af videnskabeligt arbejde på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet.

Denne procedurebeskrivelse vil blive suppleret med en intern drejebog for sagsbehandling på Fakultetskontoret, således at man sikrer en stor ensartethed og gennemsigtighed i sagsbehandlingen.

Overordnede rammer

Vedtagelse af lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v. medførte nedsættelsen af AAU Praksisudvalg. Denne procedure udspringer af de afledte konsekvenser heraf for fakultetets håndtering af sager om videnskabelig uredelighed på ph.d.-området.

Kontakt og ansvar

Fakultetskontoret på Humaniora og Samfundsvidenskab.

Bilag

Lov nr. 383 af 26. april 2017 om videnskabelig uredelighed m.v.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd