AAU Håndbogen

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Regler

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 29.08.2022)

Print som pdf

Indhold

Regler for inddatering af bacheloruddannelser til aau.dk/uddannelser/bachelor

Generel information

 • Boks "Du får viden om": Her skriver du tre-fem kerneområder, som man som studerende får viden om ved at tage uddannelsen. Kerneområderne skal stemme overens med kerneområderne i boksen "Få viden om" på den pågældende uddannelses faktaark (knappen "PDF om studiet").
 • Boks "Fakta om uddannelsen": Indholdet i denne boks er udfyldt på forhånd af ITS på baggrund af info fra uddannelserne samt fakulteterne. Rettelser til uddannelsestitler skal som det første godkendes ved fakultetets uddannelsesteams, som så fremsender ændringerne til ITS, jf. Procedure for oprettelse af og ændringer på bacheloruddannelser på aau.dk/uddannelser/bachelor
 • Boks "Se relaterede uddannelser inden for": Kontakt ITS i tilfælde af rettelser til indhold i boksen. Skriv til support@its.aau.dk og mærk mailen ”Infoglue”.
 • Knappen "PDF om studiet" (faktaark): Hent skabeloner til faktaark her: http://www.design.aau.dk/inddatering-studieguide-studyguide
 • Leadin text: Eksisterer kun i Intro-artiklen og ved testimonials. På alle underliggende sider skal du derfor ikke udfylde noget.
 • Indhold i højre side på uddannelsesbeskrivelsen (bokse): Er fastlagt fra centralt hold og varierer alt efter indholdet på siden.
 • Billeder, se evt Skyfish. Se også info om baggrundsbilleder.
 • Valg af billeder: Billeder skal være skarpe, i farver, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.
 • Gratis online billedbehandlingsprogram: http://pixlr.com/express/
 • Guide til, hvordan man reducerer og beskærer billeder i pixlr:https://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/billeder/#327636
 • Youtube-videoer: Ønsker du at indlejre en Youtube-video i din uddannelsesbeskrivelse kan du indsætte den via YouTube-ikonetYoutube-ikon.
   

Inddateringstjekliste for bacheloruddannelser

1. Intro

 • Lead in text: Her skriver du din intro til uddannelsen.
 • Full text: Her præsenterer du din uddannelse for de potentielle studerende. Forklar, hvad studiet går ud på, og inspirér og motivér de potentielle studerende til at vælge netop denne uddannelse. Nævn også eventuelle særlige forhold, det er nødvendigt at kende til som ansøger, fx at man kan vælge faget som side- eller tilvalgsfag. Her kan I evt. også indsætte et link til en trykt brochure om uddannelsen (vedhæft pdf-fil).
 • Billede: Billede uploades til denne side som featured image og skal være 650x350 pixels.
 • NB! På denne side vises en fakta-boks, som indeholder: uddannelsens titel, by, sprog og evt. alternativ titel, emneord, link til studieordning og til studiets vejleder. Boksen er fastlagt fra centralt hold.

2. Fagligt indhold

 • Full text: Beskriv uddannelsens indhold på en let og overskuelig måde, brug gerne en grafisk model til at illustrere studiets opbygning. Hvis uddannelsen udbydes som sidefag, skal det beskrives. Giv en kort beskrivelse af temaet for hvert semester, modul. Benyt gerne kursus- og projekteksempler. Tilføj link til studieordning (link fx til intro-siden med fakta-boksen eller til fakultetets fælles side for studieordninger).
 • Billeder/Grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

3. Adgangskrav

 • NB! Denne side udarbejdes og opdateres af Optagelse og Efteruddannelse.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

4. Job & karriere

 • Full text: Nævn konkrete eksempler på, hvilke job man kan få med den konkrete uddannelse. Giv gerne eksempler på konkrete opgaver, der knytter sig til disse job. Indsæt link til siden ”Kandidatmuligheder”.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

5. Praktik og udlandsophold
Praktik (udfyldes kun, såfremt det er en mulighed på uddannelsen)

 • Full text: Er der mulighed for praktik i løbet af bacheloruddannelsen, skal du beskrive det her. Er der først mulighed for praktik på en tilknyttet kandidatuddannelse, skal du også beskrive det her, men nævn, at praktikken foregår på kandidatuddannelsen.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

Udlandsophold (udfyldes kun, såfremt det er en mulighed på uddannelsen)

 • Full text: Er der mulighed for udlandsophold i løbet af bacheloruddannelsen, skal du beskrive det her. Er der først mulighed for udlandsophold på en tilknyttet kandidatuddannelse, skal du også beskrive det her, men nævn, at udlandsopholdet foregår på kandidatuddannelsen.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

NB. Hvis du helst vil have en samlet artikel om praktik og udlandsophold, må du gerne nøjes med at udfylde én af artiklerne.
 

6. Kandidatmuligheder

 • Full text: Henvis og link til naturlige kandidatmuligheder for uddannelsen (gerne 3-6 stk.).

7. Studievejledning
Kontakt studiet

 • Full text: Link til kontaktoplysninger på en sekretær/studieleder eller fagkoordinator på uddannelsen, så potentielle ansøgere, der ikke kan få fat på studenterstudievejlederen, kan få kontakt til studiet.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

Udannelsens studievejleder

 • Full text: Indsæt kontaktinfo på uddannelsens studievejleder. De studieansvarlige bør sikre, at denne side altid er opdateret, samt at der er lagt et billede ind af studenterstudievejleder(ne).
 • Billede: Indsæt billede af studenterstudievejleder(ne). Størrelse: 278x154 pixels.
 • NB! Studiets vejleder genbruges som artikel ved "sidefag og tilvalgsfag"

8. Testimonials

 • Du har mulighed for at indsætte testimonials i mapperne: 'Fagligt indhold', 'Job og karriere' og 'Praktik og udlandsophold'
 • Lead in text: Her skriver du en intro til din testimonial.
 • Full text: Her indsætter du din testimonial.
 • Billeder: Til hver testimonial skal du uploade to billeder: Ét, som vises i listen, og ét, som vises over den fulde testimonial-beskrivelse. Billedet til listen skal være 278x77 pixels (featured image small), mens det store billede er 650x350 pixels (featured image).
  To Testimonial billedeeksempler

 

Regler for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/uddannelser/kandidat

Generel information

 • Boks "Du får viden om": Her skriver du tre-fem kerneområder, som man som studerende får viden om ved at tage uddannelsen. Kerneområderne skal stemme overens med kerneområderne i boksen "Få viden om" på den pågældende uddannelses faktaark (knappen "PDF om studiet").
 • Boks "Fakta om uddannelsen": Indholdet i denne boks er udfyldt på forhånd af ITS på baggrund af info fra uddannelserne samt fakulteterne. Rettelser til uddannelsestitler skal som det første godkendes ved fakultetets uddannelsesteams, som så fremsender ændringerne til ITS, jf. Procedure for oprettelse af og ændringer på kandidatuddannelser på aau.dk/uddannelser/kandidat
 • Boks "Se relaterede uddannelser inden for": Kontakt ITS i tilfælde af rettelser til indhold i boksen. Skriv til support@its.aau.dk og mærk mailen ”Infoglue”.
 • Knappen "PDF om studiet" (faktaark): Hent skabeloner til faktaark her: http://www.design.aau.dk/inddatering-studieguide-studyguide
 • Leadin text: Eksisterer kun i Intro-artiklen og ved testimonials. På alle underliggende sider skal du derfor ikke skrive noget i dette felt.
 • Indhold i højre side på uddannelsesbeskrivelsen (bokse): Er fastlagt fra centralt hold og varierer alt efter indholdet på siden.
 • Valg af billeder: Billeder skal være skarpe, i farver, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.
 • Gratis online billedbehandlingsprogram: http://pixlr.com/express/
 • Guide til, hvordan man reducerer og beskærer billeder i pixlr:https://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/billeder/#327636
 • Youtube-videoer: Ønsker du at indlejre en Youtube-video i din uddannelsesbeskrivelse kan du indsætte den via YouTube-ikonet.

Inddateringstjekliste for kandidatuddannelser


1. Intro

 • Lead in text: Her skriver du din intro til uddannelsen.
 • Full text: Her skal du præsentere din uddannelse for de potentielle studerende. Forklar, hvad studiet går ud på, og inspirér og motivér de potentielle studerende til at vælge netop denne uddannelse. Nævn eventuelle specialiseringer på uddannelsen, og indsæt link til de respektive specialiseringsbeskrivelser. Skriv også, hvis der er særlige forhold, det er nødvendigt at kende til som ansøger, fx sidefag. Her kan evt. også indsættes et link til en trykt brochure om uddannelsen (vedhæft pdf-fil).
 • Billede: Billede uploades til denne side som featured image og skal være 650x350 pixels.
 • På denne side vises en fakta-boks, som indeholder: uddannelsens titel, by, sprog og evt. alternativ titel, emneord, link til studieordning og til studiets vejleder.

2. Fagligt indhold

 • Full text: Beskriv uddannelsens indhold på en let og overskuelig måde, brug gerne en grafisk model til at illustrere studiets opbygning. Indsæt et link til sidefagsbeskrivelsen, såfremt uddannelsen udbydes som sidefag. Giv en kort beskrivelse af semestre / fagområder. Benyt gerne kursus- og projekteksempler. Tilføj link til studieordning (link fx til intro-siden med fakta-boksen eller til fakultetets fælles side for studieordninger).
 • Billeder/grafik: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

3. Adgangskrav

 • Full text:
  -Indsæt konkret anvisning af adgangskrav til uddannelsen. Husk krav om engelsk på B-niveau, hvis uddannelsen udbydes på engelsk, og krav om dansk på A-niveau, hvis uddannelsen udbydes på dansk. 
  -Indsæt henvisning til ca. 3-5 relevante adgangsgivende bacheloruddannelser.
  NB! Optagelse og Efteruddannelse indsætter tekster om ansøgningsprocedurerne.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

4. Job & karriere

 • Full text: Nævn konkrete eksempler på, hvilke job man kan få med den konkrete uddannelse. Giv gerne eksempler på konkrete opgaver, der knytter sig til disse job.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

5. Praktik og Udlandsophold
Praktik (udfyldes kun, såfremt det er en mulighed på uddannelsen)

 • Full text: Er der mulighed for praktik i løbet af kandidatuddannelsen, skal du beskrives det her med konkrete eksempler.
 • Billede: Featured image (650x350) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154.

Udlandsophold (udfyldes kun, såfremt det er en mulighed på uddannelsen)

 • Full text: Er der mulighed for udlandsophold i løbet af kandidatuddannelsen, skal du beskrive det her med konkrete eksempler.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

NB. Hvis du helst vil have en samlet artikel om praktik og udlandsophold, må du gerne nøjes med at udfylde én af artiklerne.

6. Studievejledning
Kontakt studiet

 • Full text: Link til kontaktoplysninger på en sekretær/studieleder eller fagkoordinator på uddannelsen, så potentielle ansøgere, der ikke kan få fat på uddannelsens studenterstudievejleder, kan få kontakt til studiet.
 • Billede: Featured image (650x350) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154.

Uddannelsens studentervejleder

 • Full text: Indsæt kontaktinfo på studenterstudievejleder(ne). De studieansvarlige bør sikre, at denne side altid er opdateret, samt at der er lagt et billede ind af studenterstudievejleder(ne).
 • Billede: Indsæt billede af uddannelsens studentervejleder. Størrelse: 278x154 pixels.

7. Specialiseringer (udfyldes, såfremt der findes specialiseringer på kandidatuddannelsen)
 1. Intro

 • Full text: Indsæt følgende tekst eller noget lignende:
 • ”På kandidatuddannelsen for xx (fx By-, energi- og miljøplanlægning) kan du vælge følgende specialiseringer:”
 • Herefter indsætter du navne på specialiseringerne med link til disse.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

  2. Specialisering 1

 • Full text: Beskriv specialiseringens indhold på en let og overskuelig måde. Giv en kort beskrivelse af semestre og fagområder. Benyt gerne kursus- og projekteksempler.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

2. Specialisering 2

 • Full text: Beskriv specialiseringens indhold på en let og overskuelig måde. Giv en kort beskrivelse af semestre og fagområder. Benyt gerne kursus- og projekteksempler.
 • Billede: Featured image (650x350 pixels) kan indsættes. Øvrige billeder kan indsættes i full text-feltet og kan være enten 650x350 eller 278x154 pixels.

3. OSV.


8.Testimonials

 • Du har mulighed for at indsætte testimonials i mapperne: 'Fagligt indhold', 'Job og karriere', 'Praktik og udlandsophold' og 'Specialiseringer' (Bemærk, at der er en undermappe for hver specialisering).
 • Lead in text: Her skriver du en intro til din testimonial.
 • Full text: Her indsætter du din testimonial.
 • Billeder: Til hver testimonial skal du uploade to billeder: Ét, som vises i listen, og ét, som vises over den fulde testimonial-beskrivelse. Billedet til listen skal være 278x77 pixels (featured image small), mens det store billede er 650x350 pixels(featured image).
  Billedeksempel testimonials

 

Regler for inddatering af tilvalgsfag på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag

Generel information

 • En tilvalgsfagsbeskrivelse består kun af én side på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag.
 • Boksen ”Fakta om faget”: Indholdet i denne boks er udfyldt på forhånd af ITS på baggrund af info fra uddannelserne og fakulteterne. Rettelser til uddannelsestitler skal som det første godkendes ved fakultetets uddannelsesteams, som så fremsender ændringerne til ITS, jf. Procedure for oprettelse af og ændringer på tilvalgsfag i studieguide.aau.dk 
 • Boksene ”Hvad er et tilvalgsfag?”, ”Generel studievejledning” og ”Opfylder du ikke adgangskravene?” er globale bokse, som ITS indsætter på alle tilvalgsfag. De vedligeholdes af Optagelse og Efteruddannelse.
 • Boksen ”Studiets vejleder”: Indholdsartiklen til denne boks ligger i dit eget uddannelsesrepository, og du skal selv indsætte og vedligeholde tekst i artiklen
 • Billeder, se evt Skyfish. Se også info om baggrundsbilleder.
 • Billeder, se evt Skyfish. Se også info om baggrundsbilleder.
 • Valg af billeder: Billeder skal være skarpe, i farver, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.
 • Gratis online billedbehandlingsprogram: http://pixlr.com/express/
 • Guide til, hvordan man reducerer og beskærer billeder i pixlr:https://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/billeder/#327636
 • Youtube-videoer: Ønsker du at indlejre en Youtube-video i din uddannelsesbeskrivelse kan du indsætte den via YouTube-ikonetYoutube-ikon.

Inddateringstjekliste for tilvalgsfag

1. Intro

Full text: Her beskriver du det faglige indhold på tilvalgsfaget på en let og overskuelig måde, gerne illustreret grafisk også. Nævn, hvilken ”hoveduddannelse” tilvalgsfaget hører under. Nævn endvidere eksempler på job, man kan få med tilvalgsfaget. Indsæt gerne link til den gældende studieordning. Ordet ’studieordning’ skal indgå i navnet på linket.

2. Adgangskrav

Full text: Her skriver du de specifikke adgangskrav for det pågældende tilvalgsfag. 

 

Regler for inddatering af sidefag på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag

Generel information

 • En sidefagsbeskrivelse består kun af én side på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag/
 • Boksen ”Fakta om faget”: Indholdet i denne boks er udfyldt på forhånd af ITS på baggrund af info fra uddannelserne og fakulteterne. Rettelser til uddannelsestitler skal som det første godkendes ved fakultetets uddannelsesteams, som så fremsender ændringerne til ITS, jf. Procedure for oprettelse af og ændringer på sidefag på aau.dk/uddannelser/sidefag-tilvalgsfag.
 • Boksene ”Bliv gymnasielærer”, ”Generel studievejledning” og ”Opfylder du ikke adgangskravene?” er globale bokse, som ITS indsætter på alle sidefag. De vedligeholdes af Optagelse og Efteruddannelse
 • Boksen ”Studiets vejleder”: Indholdsartiklen til denne boks ligger i dit eget uddannelsesrepository, og du skal selv indsætte og vedligeholde tekst i artiklen
 • Billeder, se evt Skyfish. Se også info om baggrundsbilleder.
 • Valg af billeder: Billeder skal være skarpe, i farver, max størrelse 200 KB og have en opløsning på 72 dpi.
 • Gratis online billedbehandlingsprogram: http://pixlr.com/express/
 • Guide til, hvordan man reducerer og beskærer billeder i pixlr:https://www.its.aau.dk/vejledninger/infoglue/infoglue-guide/artikler/billeder/#327636
 • Youtube-videoer: Ønsker du at indlejre en Youtube-video i din uddannelsesbeskrivelse kan du indsætte den via YouTube-ikonetYoutube-ikon.

Inddateringstjekliste for sidefag
 

1. Intro

Full text: Her beskriver du det faglige indhold på sidefaget på en let og overskuelig måde, gerne illustreret grafisk også. Nævn, hvilken ”hoveduddannelse” sidefaget hører under. Nævn endvidere eksempler på job, man kan få med sidefaget. Indsæt gerne link til den gældende studieordning. Ordet ’studieordning’ skal indgå i navnet på linket. 

2. Adgangskrav

Denne artikel udfyldes af Optagelse og Efteruddannelse.

 

Inddateringstjekliste for Guest and Exchange programmes

Har I et specialtilrettet forløb for fx Exchange-studerende, som ikke kan beskrives under en hel bachelor -eller en kandidatuddannelse, skal det beskrives som et Special Program.
Det kan fx være et forløb/program på et eller to semestre.

Special Program-beskrivelsen er opbygget af følgende inddateringsfelter:

 • Introducerende tekst
 • Contact
 • Application and requirements

Introducerende tekst

Her skal du præsentere og sælge dit program. Teksten skal inspirere og motivere de potentielle studerende til at vælge programmet.
Beskriv evt. fordele ved at studere på det pågældende studium og på AAU (fx samarbejdsevner, netværket til erhvervslivet m.m.).

1.Faglig indhold
Beskriv det faglige indhold på en let og overskuelig måde, gerne suppleret med en grafisk model til at illustrere programmets opbygning. Giv en kort beskrivelse af temaet for hvert semester/modul.
Benyt gerne kursus- og projekteksempler, og tilføj i den forbindelse, hvor mange ECTS-point, der er.
Hvis det specielle program er en delmængde af en fuld bachelor-eller kandidatuddannelse, er det en god ide at linke til den fulde beskrivelse af kandidat- eller bacheloruddannelsen.
Såfremt der foreligger en studieordning for uddannelsen på engelsk(Curriculum), skal der linkes til denne.

2. Særlige forhold
Er der særlige forhold ved uddannelsen, som det er nødvendigt at have kendskab til, inden ansøgeren starter, så skal det også beskrives her. Et særligt forhold kunne eksempelvis være information om, at der både er internationale og danske studerende på uddannelsen. Det kan også være noget andet, du ønsker at fremhæve.

3.Kombinationsmuligheder
Er der muligheder for at fortsætte fra fx gæstestudiet over i den fulde bachelor- eller kandidatuddannelse på AAU, beskrives dette på en lødig måde.
Brug følgende tekst til at linke til oversigten over hhv. undergraduate programmes eller postgraduate programmes på AAU.
Linktekst ved undergraduate:
”If you are interested in a full undergraduate degree in [indsæt uddannelsens navn] at Aalborg University, see the list of study programmes for undergraduate students at AAU”.

Linktekst ved postgraduate:
”If you are interested in a full postgraduate degree in [indsæt uddannelsens navn]at Aalborg University, see the list of study programmes for postgraduate students at AAU”.

Kontakt studiet

Her indtastes kontaktoplysninger på en nøgleperson på studiet, som man kan komme i kontakt med for at få afklaret eventuelle studiespecifikke spørgsmål.

Søg optagelse, se adgangskrav

Optagelse og Efteruddannelse tilføjer i udgangspunktet en generel tekst om optagelse og adgangskrav. Har studierne specifikke optagelses-og adgangskrav, skal de selv tilføje disse.

Hvor får jeg plads til alle de andre ting?

”Studerende fortæller”, ”Virksomheder fortæller”, ”Film”, ”Studieture & feltarbejde” indlejres som en del af den introducerende tekst.

Oprindelse, baggrund og historik

Retningslinjerne er udarbejdet i et samarbejde mellem ITS, AAU Kommunikation og Studieservice for at skolernes webredaktører kan løse deres opgave med de fælles online uddannelsesbeskrivelser.

Formål og afgrænsning

Retningslinjerne er udarbejdet som hjælp til de inddateringsansvarlige webredaktører for uddannelseshjemmesiderne på webadresserne: aau.dk/uddannelser samt en.aau.dk/uddannelser.

Kontakt og ansvar

AAU Kommunikation

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd