AAU Håndbogen

Softwareudvikling

Målgruppe: produktejere, udviklere, testere, systemforvaltere og systemadministratorer

Publiceret: 06.02.2018 (Sidst ændret: 13.02.2019)

Print som pdf

Indhold

Processen skal bidrage til en ensartet styring af et softwareudviklingsforløb. Alle udviklingsrelaterede opgaver registreres i JIRA. Det sikrer transparens af deres status, om de afventer behandling, om de er i gang med at blive behandlet, eller om de er færdigbehandlet. Rapportering støtter styring af et udviklingsforløb, så der konstant er overblik over hvor en opgave befinder sig – det giver samtidig mulighed for at dykke ned i detaljerede informationer omkring den enkelte opgave. 

Link til JIRA: https://jira.its.aau.dk/

Proces for softwareudvikling (klik på processen for at se en større version):

Oprindelse, baggrund og historik

Proces for softwareudvikling v. 1.0

Overordnede rammer

Herunder uddybes proces for softwareudvikling:

TO DO - FORSTÅELSE OG PLANLÆGNING

Status Area Issue types Roller Aktiviteter Resultat Transisioner

OPEN

Open To do Bug
Story
Improvement
New feature
Superbrugere
Decentrale forvaltere
ITS forvaltere
ITS ledelse
Projektledere
Opgaven registreres af ITS eller samarbejdspartnere Opgaven kan sendes til backlog til vurdering Backlog

Backlog

Backlog To do Bug
Story Improvement New feature

Udviklere
Forvaltere Projektledere

Opgaven grovestimeres (ball park), f.eks. estimeringsworkshop Opgaven er forstået og vurderet
Opgaven er grovestimeret
Opgaven er prioriteret

Approve
In progress
Wait
Reject

Approved

Approved To do Bug
Story Improvement New feature
Udviklere
Forvaltere Projektledere Samarbejdspartnere
Endelig godkendelse og prioritering på baggrund af reestimat Opgaver kvalificeres til udvikling/ eksekvering (inkl. tasks, acceptkriterier mm.)
Opgaver er reestimerede
Leverancen er planlagt
Leverancen er aftalt
Select for development
Wait
Reject

Selected for development

Selected for development To do Bug
Story Improvement New feature
Udviklere i ITS Forvaltere i ITS Udviklere hos leverandør Opdeling i releases, f.eks. sprint, arbejdspakker, versioner mm. Opgaven kan påbegyndes af udviklere In progress
Wait
Reject

IN PROGRESS - UDFØRELSE OG TEST

Status Area Issue types Roller Aktiviteter Resultat Transisioner

In progress

In progress In progress Bug
Story
Improvement
New feature
Udviklere i ITS
Forvaltere
Udviklere hos leverandør
Opgaverne udvikles og testes
Der oprettes subtasks til opgaverne, hvis workflow for develop benyttes
En opgave kan gå fra ”In development” til ”Ready to test”, såfremt Develop workflow ikke benyttes
Development workflow anbefales, både internt og eksternt
Releasen er pakket og klar til staging og yderligere test Ready to test
Wait
Reject

Ready to test

Ready to test In progress Bug
Story Improvement New feature
Forvaltere
IFS Infrastruktur
Den færdige release installeres og testes af IFS, f.eks. installationstest
IFS godkender, at der forelægger tilstrækkelig dokumentation ift. drift
En færdigudviklet, ”pakket” og udviklertestet release
IFS tester, at releasen kan installeres og performer fornuftigt
Releasen er lagt på staging og klar til yderligere test
In test
Reject
Wait

In test

In test In progress Bug
Story Improvement New feature
Forvaltere Samarbejdspartnere De beskrevne issue types testes
Generel test cycle kan afvikles i ”Workflow for test”
Det anbefales at benytte workflow for test
En godkendt og efterprøvet release
Release klar til produktion
Notify CAB
In progress
Wait
Reject

CAB

CAB In progress Bug
Story Improvement New feature
Forvaltere Infrastruktur CAB orienteres om release Roll back er planlagt
Release er godkendt
Klargjort til produktion og installation
Resolve
Reject
Wait

DONE - RELEASE OG IBRUGTAGNING

Status Area Issue types Roller Aktiviteter Resultat Transisioner

Resolved

Resolved Done Bug
Story Improvement New feature
Forvaltere Infrastruktur Planlægning af idriftsættelse til produktion Dato for idriftsættelse er sat
Interessenter er orienteret
Close
Wait
Reject

Closed

Closed Done Bug 
Story Improvement New feature
Forvaltere Infrastruktur Opgaven er afsluttet, afleveret og i brug Release er i produktion
Brugere er orienteret
Ingen. Closed issues kan ikke genåbnes eller ændre status

 

Systemer:

 • JIRA
  • Her oprettes og følges leverancen under udvikling og test
 • Zephyr
  • Her testes leverancen
 • Udviklingsmiljø
  • Her udvikles leverancen
 • Stagingmiljø
  • Her testes leverancen i et realistisk miljø (af ITS og forretningsbrugere)
 • Produktionsmiljø
  • Leverancen er i produktion og afsluttet

 

Roller:

 • Behovsstiller
  • Den eller de der anmoder om oprettelse af en opgave i JIRA
 • Produktejer
  • Den der repræsenterer produktet, der skal udvikles eller videreudvikles
 • Systemforvalter
  • Den der forvalter produktet i det daglige (både i forretningen og hos ITS)
 • Udviklingsteam
  • Teamet der udvikler leverancen
 • Testteam
  • Teamet der tester leverancen
 • Change Advisory Board (CAB)
  • Boardet der godkender deployment af leverancen på produktionsmiljøet
 • Systemadministrator team
  • Teamet der deployer leverancen på miljøet

Kontakt og ansvar

PROCESEJER

Teamleder for udvikling, Bo Hvass Pedersen, bhp@its.aau.dk, tlf. 9940 7301

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd