AAU Håndbogen

Ph.d.-programlederes ansvarsområder, SAMF

Publiceret: 07.02.2018 (Sidst ændret: 09.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Programleders ansvarsområder er som følger:

 • Rådgive i forbindelse med nye ph.d.-stipendiater
 • Afholde introduktionssamtaler med nye ph.d.-studerende (sammen med institutleder)
 • Godkende Ph.d.-plan (sammen med vejleder, institutleder og ph.d.-skoleleder) (i PhD Manager)
 • Godkende trinvise evalueringer (sammen med vejleder og ph.d.-skoleleder)
 • Indkalde til 12 og 30 mdr. evaluering
 • Sammensætte og koordinere programmets ph.d.-kurser (evt. i samarbejde med lokalt ph.d.-udvalg)
 • Tjekke kursusforslag (budget og indhold), som udarbejdes af kursusansvarlige, inden det sendes til ph.d.-skole.
 • Deltage i ph.d.-udvalgsmøder på fakultetsniveau (enten som observatør eller medlem) for herigennem at bidrage til strategi og udvikling af ph.d.-området i relation til fakultets politik og strategi.
 • Nedsætte og afholde møde i decentralt ph.d.-udvalg (ikke gældende for alle ph.d.-programmer)
 • Møde med programmets ph.d.-studerende hvert semester
 • Løbende samtaler med ph.d.-studerende i programmet, herunder evt. konflikthåndtering
 • Møde med programmets ph.d.-vejleder (hvert andet semester)
 • Løbende møder med institutleder vedr. lokal ph.d.-politik

Vedtaget i ph.d.-udvalget d. 19/11 2014

Formål og afgrænsning

Dokumentet beskriver roller og ansvar for programledere ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole.

Kontakt og ansvar

AAU PhD, aauphd@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd