AAU Håndbogen

Ulykkesforsikring for studerende i laboratorier

Procedure for anmeldelse af skader opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed

Publiceret: 19.02.2018 (Sidst ændret: 24.06.2021)

Print som pdf

Indhold

Hvornår dækker forsikringen?

Aalborg Universitet har tegnet en kollektiv ulykkesforsikring for studerende, der arbejder i laboratorier. Forsikringen dækker ved skader på studerende opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed, der finder sted som en del af studierne. Forsikringen dækker tillige i tilfælde, hvor sådan virksomhed eller sådanne forsøg udøves/foretages i forbindelse med ekskursioner, udflugter, praktikvirksomhed og lignende. Forsikringen dækker dermed også skader opstået i udlandet.

 

Hvilke skader dækker forsikringen?

Den studerende kan via ulykkesforsikringen få erstatning for:

 • Udgifter til sygebehandling og genoptræning
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatningen fastsættes efter reglerne i Lov om Arbejdsskadesikring.
 

Tandskade

Udgifter til tandbehandling kan være dækket af ulykkesforsikringen, såfremt der er tale om en tandskade, som skyldes laboratoriearbejdet eller de forhold laboratoriearbejdet foregår under. Dette er under forudsætning af, at den studerende ikke har ret til godtgørelse af udgifterne til tandbehandling fra anden side - fx den offentlige sygesikring. Behandlingen og prisen skal, bortset fra akut nødbehandling, godkendes af forsikringsselskabet, inden behandlingen påbegyndes. Forsikringen omfatter som udgangspunkt ikke tyggeskader.

 

Hvordan anmeldes en skade?

Anmeldelsesskemaet, der både er tilgængeligt på dansk og engelsk (se feltet ”BILAG”), udfyldes straks og indsendes af instituttet sammen med relevante bilag pr. mail til sts-sekretariatet@adm.aau.dk. Sekretariatet vil herefter videresende anmeldelsen via sikker mail til forsikringsmægler Jimmy Leonhardt Schleisner fra Willis Towers Watson, som sørger for at anmelde skaden til forsikringsselskabet. Forsikringsselskabet vil herefter kontakte anmelder, såfremt der er brug for yderligere oplysninger.

Oprindelse, baggrund og historik

Forsikringsaftalen er godkendt af rektor, Per Michael Johansen, den 27. november 2017.

Formål og afgrænsning

Ulykkesforsikringen omfatter alle studerende på AAU, som i forbindelse med deres studier udøver laboratorievirksomhed eller foretager laboratorieforsøg. Forsikringen omfatter ikke ph.d.-studerende, som er ansat ved AAU. Her henvises i stedet til information om fysisk arbejdsmiljø under Arbejdsmiljøsektionen.

Proceduren vedrører anmeldelse af skader på studerende opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed, der finder sted som en del af studierne.

Studerende på AAU er med ulykkesforsikringen ikke ansvarsforsikret eller dækket i andre henseender end skader opstået i forbindelse med laboratorieforsøg eller anden laboratorievirksomhed under deres studier. Studerende anbefales derfor at tegne en privat ulykkes- og ansvarsforsikring.

Overordnede rammer

Ulykkesforsikringen er tegnet ved IF Skadeforsikring med policenummer SP1526844 og er gældende fra 1. januar 2018. 

Kontakt og ansvar

Spørgsmål vedr. udfyldelse af anmeldelsesskemaet kan rettes til Jimmy Leonhardt Schleisner, Willis Towers Watson, på  jimmy.schleisner@willistowerswatson.com eller tlf. 3148 0648.

Ved øvrige spørgsmål relateret til ulykkesforsikringen kontakt Sine Sø Kristensen, Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice på sts-sekretariatet@adm.aau.dk eller tlf. 9940 7618.  

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd