AAU Håndbogen

beredskabspolitik for aalborg universitet

Publiceret: 20.03.2018 (Sidst ændret: 20.03.2018)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitet ønsker at være i stand til at løse sine opgaver og forfølge sine mål – også når ekstraordinære hændelser truer den fortsatte drift. Negative konsekvenser af ekstraordinære hændelser skal således kunne afværges eller minimeres mest muligt for derved at muliggøre en tilbagevenden til normal drift så hurtigt som muligt.

For Aalborg Universitet er det en beredskabsopgave dels at forebygge sådanne hændelser, når det er muligt, dels at være klar til at håndtere hændelserne, når de alligevel indtræffer. Kan en ekstraordinær hændelse ikke håndteres alene ved universitetets egne ressourcer, men kræver en afhjælpende indsats fra 112-beredskabet, er det universitets opgave at understøtte hjælpen fra 112-beredskabet i hele forløbet.

Oprindelse, baggrund og historik

Politikken er vedtaget af HAMiU på møde den 17. december 2015.
Dokumentansvarlig: SOHP

Formål og afgrænsning

Formålet med beredskabspolitikken er at beskrive de principper og holdninger, som ligger til grund for, hvordan AAU håndterer ekstraordinære hændelser, der truer den fortsatte drift.

Politikken gælder for AAU’s bedriftsområde samt for arbejde uden for AAU’s bedriftsområde, når dette foregår under AAU’s ledelsesansvar.

Kontakt og ansvar

Politikken er udarbejdet af Arbejdsmiljøsektionen arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd