AAU Håndbogen

beredskabsplan

generel beredskabsplan for aalborg universitet

Publiceret: 20.03.2018 (Sidst ændret: 11.06.2021)

Print som pdf

Indhold

Beredskabsplanen udmønter AAU’s beredskabspolitik og skal således – sammen med underliggende delplaner – medvirke til, at negative konsekvenser af en indtruffen ekstraordinær hændelse begrænses mest muligt og gøre det muligt at vende tilbage til en normal driftssituation hurtigst muligt.

Oprindelse, baggrund og historik

Beredskabsplanen er tiltrådt af HAMiU på møde den 24. maj 2016.

Formål og afgrænsning

Beredskabsplanen har til formål at beskrive de instrukser og retningslinjer, der skal bringes i anvendelse ved ekstraordinære hændelser, der udgør en trussel for kritiske funktioner samt værdier på universitetet.

Beredskabsplanen henvender sig til alle, som ønsker at orientere sig om Aalborg Universitets interne beredskab, men særligt ledere med personaleansvar og medarbejdere, som har en rolle i AAU’s interne beredskab, forventes at have kendskab til beredskabsplanens indhold.

Planen gælder for AAU’s bedriftsområde samt for arbejde uden for AAU’s bedriftsområde, når dette foregår under AAU’s ledelsesansvar.

Film om AAU's beredskab

 

AAU emergency preparedness movie

Kontakt og ansvar

Planen er udarbejdet af Arbejdsmiljøsektionen - arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd