AAU Håndbogen

Arbejdstilsynet - besøg

Om tilsynsbesøg og besøgsforberedelse

Publiceret: 20.03.2018 (Sidst ændret: 13.01.2021)

Print som pdf

Indhold

Det er i AAU’s interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet.

Gennem denne dialog får I vigtige input, som er med til at sikre, at jeres igangværende arbejdsmiljøarbejde har det rigtige fokus og fører til tilfredsstillende resultater til gavn for alle ansatte. Arbejdstilsynets tilsynsbesøg er derfor velkomne for AAU.

For at få det bedste udbytte af tilsynsbesøgene er det vigtigt, at alle ledere og ansatte kender Arbejdstilsynets rolle og arbejdsmetoder og at I så vidt muligt er forberedt, når Arbejdstilsynet kommer.

Vejledningen handler om dette.

Formål og afgrænsning

Denne vejledning oplyser om, hvordan I bør forberede jer, når Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, og hvad I skal forvente, når Arbejdstilsynet har været på besøg.

Vejledningen henvender sig til alle, som kan blive inddraget ved et tilsynsbesøg.

Kontakt og ansvar

Vejledningen er udarbejdet af Arbejdsmiljøsektionen.
Kontakt arbejdsmiljoesektion@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd