AAU Håndbogen

Scoring og prioritering af digitaliseringsprojekter

Understøtter beslutningstagning om prioritering af digitaliseringsprojekter

Publiceret: 22.03.2018 (Sidst ændret: 27.04.2020)

Print som pdf

Indhold

Processen skal bidrage til at der til alle tider foreligger en prioriteret projektportefølje, der afspejler AAU’s behov for digitalisering. Målet er kontinuert at prioritere investeringer og fokusere AAU’s ressourcer på det arbejde, der giver den største gevinst for AAU. Scorings- og prioriteringsmodellen indgår i beslutnings- og styringsmodellen for al digitalisering af AAU, der varetages af Det Strategiske Digitaliseringsudvalg (DSD), og som involverer IT-Services (ITS).

Scoring og prioritering bidrager til at skabe et langsigtet billede af digitalisering af AAU, hvorved kommende leverancer samt behov for ressourcer tydeligt synliggøres.

Proces for scoring og prioritering:

(Klik på processen for at se en større version)

Overordnede rammer

Modellen for scoring består af:

 • 5 vægtede parametre for henholdsvis risiko og udbytte.
 • Scoring fra 1-10 på alle parametre.
 • Score 1 = lavest, score 10 = højest.
 • Alle scorede projektforslag placeres i en matrice og sammenholdes med hinanden.
 • Scoring bidrager til prioritering af et projekt.

Scoringsparametre:

Risiko

 • Hvor lang tid tager det før løsningen er implementeret i organisationen?
 • Hvor meget koster det at implementere løsningen (etableringsbudget)?
 • Hvor mange timer skal der bruges til at implementere løsningen (frikøbte timer)?
 • Hvilket teknisk fundament vælges ved implementering af løsningen?
 • Hvordan påvirkes organisationen hvis løsningen ikke implementeres?

Udbytte

 • Hvordan understøtter løsningen strategien?
 • Hvordan understøtter løsningen effektivisering af arbejdsprocesser?
 • Hvor stor en del af organisationen får værdi (bliver påvirket) af løsningen?
 • NPV (nutidsværdi), tilbagediskontering af fremtidige indtægter og udgifter?
 • Hvor nemt vil det være at implementere løsning?

Kontakt og ansvar

PROCESEJER

Chef for Strategi og Proces, Lars Sørensen, laso@its.aau.dk

 

PROCESSEN ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED

Procesleder, Kasper Søndergaard Andersen, ka@its.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd